+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia porównał wartości indexu nastrojów konsumenckich za kwiecień tego roku w porównaniu z kwietniem zeszłego roku w ramach badania – Radar konsumencki. Porównanie pokazuje istotne zmiany na wskaźnikach dotyczących optymizmu konsumenckiego, jakości życia i oceny sytuacji gospodarczej.

Poziom optymizmu konsumenckiego istotnie wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Index skoczył z wartości 17 punktów do wartości 31. Podobnie ocena jakości życia – w zeszłym roku index przybierał wartość ujemną -19, a obecnie jest na plusie i wynosi 9. Także ocena obecnej sytuacji gospodarczej poszybowała w górę od -50 do -11 (ciągle jest nieco więcej osób uznających sytuację gospodarczą za złą niż za dobrą).

Biorąc pod uwagę prognozy wydatków konsumpcyjnych nastąpił delikatny wzrost indexu ale też wzrosła liczba osób deklarujących, że będą kupowali tyle samo co dotychczas – wzrost z poziomu 42% do 59%. Nie wzrosła też istotnie liczba planujących zwiększenie wydatków.

W ostatnich miesiącach poziom inflacji mierzonej przez GUS był zdecydowanie niższy niż w analogicznym okresie roku zeszłego. Mimo, to poziom oczekiwań inflacyjnych (spodziewanego przez konsumentów wzrostu poziomu cen) praktycznie się nie zmienił i jest ciągle wysoki na poziomie 66 punktów. Może to wynikać z obaw związanych ze wzrostem cen żywności spodziewanych po przywróceniu 5% stawki VAT. Również oczekiwania inflacyjne często nie idą w parze z realną stopą inflacji.

Odmiennie od wskaźników związanych z optymizmem wskaźniki odnoszące się do stabilności zatrudnienia i zarobków nie zmieniły się istotnie statystyczne. To, że indeksy odnoszące się do tych kwestii nie poprawiły się, tak jak ogólny index optymizmu można wiązać z ciągle pojawiającymi się w mediach informacjami o masowych zwolnieniach w wielu dużych firmach czy też chociażby zmniejszaniu popytu na pracę informatyków i innych grup zawodowych. Również zmiany zarządów w spółkach skarbu państwa mogą rodzić obawy do stabilności zatrudnienia.

Komentarz dr Adama Czarneckiego, Wiceprezesa ARC Rynek i Opinia

Wyniki badania pokazują raczej pozytywny obraz zmian nastrojów konsumenckich. Z jednej strony ogólna percepcja sytuacji gospodarczej w Polsce poprawiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co pociągnęło też zwiększenie ogólnego optymizmu. Źródła tych zmian w postawach konsumenckich mogą tkwić w zmianach politycznych, odblokowaniu gigantycznych środków z KPO jak i mniejszą rolą czynników budzących niepokój – przesuwająca się na drugi plan wojna w Ukrainie czy szalejąca wysoka inflacja. Poprawa nastrojów konsumenckich będzie sprzyjać co najmniej stabilizacji o ile nie wzrostowi konsumpcji gospodarstw domowych.

Radar konsumencki to powtarzalny projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Pomiar realizowany jest na ogólnopolskich próbach ok. N=1000 respondentów. Badanie jest realizowane metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.

Kontakt: Adam Czarnecki, adam.czarnecki@arc.com.pl, tel. 501 135 150