+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Badania ilościowe

Badania online – CAWI

ARC Rynek i Opinia szczyci się najdłuższym w Polsce doświadczeniem w realizacji badań online.

Badania online przeprowadzamy w różnych formach:

 • realizujemy je na własnym certyfikowanym panelu internetowym ePanel.pl i panelach współpracujących,
 • przeprowadzamy na bazach udostępnianych nam przez klientów,
 • z przekierowań na wybranych stronach internetowych.

Badania telefoniczne CATI

Dysponujemy własnym zespołem ankieterów CATI (do 100 jednocześnie pracujących ankieterów). Wykorzystujemy system CATI @home, oraz predictive dialing zwiększający szybkość i efektywność realizacji projektów.

Badania te realizujemy:

 • na ogólnopolskich próbach losowo-kwotowych,
 • na próbach celowych (mieszkańców konkretnych miast lub regionów),
 • na bazach firm lub bazach klientów naszych zleceniodawców (klientów indywidualnych i firmowych).

Badania techniką wywiadu bezpośredniego CAPI lub TAPI

Badania te realizujemy:

 • w domach respodentów, firmach, na terenie obiektów sportowych itp.,
 • na terenie centrów handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych itp. (central locaton, exit surveys),
 • W strefach zasięgu centrów handlowych i innych obiektów.

W badaniach tych wykorzystujemy tablety, laptopy i smartfony.

Badania mystery shopping i mystery calling

W ramach tego typu badań realizujemy:

 • proste audyty informacyjne,
 • zaawansowane audyty transakcyjne,
 • weryfikacja przestrzegania zakazów sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim.

Badania weryfikujące terminowość i ścieżki przepływu przesyłek pocztowych i kurierskich

Oferujemy:

 • sprawdzanie doręczalności przesyłek oraz terminów doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci audytorów,
 • badania wykorzystujące urządzenia lokalizujące i rejestrujące przebytą trasę.

Zapraszamy do kontaktu:

Marcin Powiłański

Key Account Manager

marcin.powilanski@arc.com.pl
22 584 85 14, 602 492 205

Piotr Czyżewski

Dyrektor ds. Rozwoju

piotr.czyzewski@arc.com.pl
22 584 85 08, 605 373 363

Agata Tkaczyk

Dyrektor ds. Badań Jakościowych

Przemysław Mielczarek

Kierownik Zespołu

przemyslaw.mielczarek@arc.com.pl
22 584 85 25, 603 772 182

Anna Dąbrowska

Kierownik Zespołu

anna.dabrowska@arc.com.pl
22 584 85 70, 603 772 117

ARC Rynek i Opinia w liczbach

32 lata
doświadczenia

Kilkadziesiąt równocześnie realizowanych projektów miesięcznie

22 lata
ePanel.pl