+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Czym jest KartoGraf?

KartoGraf – autorski zestaw kart metaforycznych ARC wspierających techniki projekcyjne.

KartoGraf to narzędzie w formie talii kart metaforycznych z różnorodnymi ilustracjami, wspomagające proces badań jakościowych, w szczególności w badaniach wizerunku marek.

Został on stworzony przez ekspertów ARC, naszych doświadczonych badaczy jakościowych oraz analityków, z pomocą generatywnej sztucznej inteligencji.

Karty są nośnikami skojarzeń i wartości, stanowiąc punkt wyjścia do pogłębionej dyskusji.

Ich metaforyczny charakter pozwala na nadawanie im różnych znaczeń – respondenci koncentrują się na wybranych aspektach, tworząc własne interpretacje.

Przykładowe karty:

Kiedy pracujemy z KartoGrafem?

Karty są nośnikami skojarzeń i wartości, choć większość z nich nawiązuje do 12 archetypów lub ich różnorodnych przeciwieństw, ich metaforyczny charakter daje im szerokie zastosowanie w badaniu wizerunków marek oraz wszystkich innych obszarach, w których eksplorujemy świat wartości i emocji – na przykład:

    • Badania komunikacji
    • Badanie doświadczeń klienta
    • Badania konceptów produktowych (rola produktu w życiu, nadawane mu znaczenia)

Jak pracujemy z KartoGrafem?

Podobnie jak w innych badaniach z wykorzystaniem technik projekcyjnych opartych na wizualizacji i fotosortach, w pierwszej kolejności badani wybierają karty, które – ich zdaniem – najlepiej obrazują dane zjawisko, oddając jego istotę, stanowiąc najlepszą ilustrację. 

Ich wybory – w zależności od złożoności tematu mogą być uzupełniane wskazywaniem kart wartości kojarzonych z danym zjawiskiem.

Karty stanowią punkt wyjścia do swobodnych narracji, ukazujących głębsze wiązki skojarzeń i znaczeń.

Połączenie wizualizacji oraz analizy wypowiedzi daje podstawę
do pogłębionych dyskusji, a następnie interpretacji i analiz wypowiedzi. 

Dlaczego stworzyliśmy KartoGrafa?

Wielu badaczy jakościowych wykorzystuje z chęcią w swoich projektach wieloznaczne, baśniowe ilustrowane karty z gier planszowych i karcianych. Obecnie jednak bardzo wiele badań jakościowych realizowanych jest online, co nie pozwala na wykorzystanie kart z gier – badacze mają jedynie prawo do korzystania z ich fizycznych kopii, które zakupili, nie zaś do ich skanów czy zdjęć.

Za stworzeniem naszego narzędzia stała potrzeba posiadania własnego zbioru ilustracji, który będzie mógł być wykorzystywany w projektach jakościowych zarówno realizowanych face to face jak i online, a także prezentowany w raportach dla naszych klientów.

W jaki sposób stworzyliśmy KartoGrafa?

Pomysł stworzenia KartoGrafa powstał w 2022 roku i był jedną ze zwycięskich propozycji w ramach konkursu na pomysły na nowe narzędzia jakościowe przeprowadzonego wśród pracowników ARC. Co ciekawe, autorem tej propozycji nie był badacz jakościowy, a analityk i ówczesny szef naszego zespołu LAB, Michał Dubrawski – obecnie Dyrektor ds. Wiedzy.

Prace nad przygotowaniem narzędzia rozpoczęły się w marcu 2023 roku. Od tego czasu Michał pracował nad nim w zespole z naszymi doświadczonymi badaczkami jakościowymi: Anią Szczerbik-Marczyk, Magdą Głomską i Agatą Tkaczyk – naszą Dyrektor ds. Badań Jakościowych. Na początku zespół skupił się na tworzeniu talii kart ilustrującej na różne sposoby archetypy z modelu opisanego przez Margaret Mark i Carol Pearson w książce „The Hero and the Outlaw”. W ramach prac przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji w trakcie iteracyjnego procesu wygenerowanych zostało blisko 2 tysiące wersji grafik kart, których najlepsze wersje poddane były ocenie zespołu naszych badaczy a następnie testom z respondentami.

Niektóre z archetypów są proste do przedstawienia w sposób uniwersalny i czytelny dla niemal wszystkich uczestników badania. Inne są bardziej złożone przez co różne osoby dostrzegają w tych samych kartach odmienne znaczenia.

Nasze narzędzie zapewnia po kilka kart dla każdego z archetypów, dzięki temu każdy ma szanse na dostrzeżenie własnych skojarzeń i objaśnienie ich moderatorowi.

KONTAKT DO BADACZKI

Anna Szczerbik-Marczyk

E anna.szczerbik@arc.com.pl
22 584 85 19

ARC Rynek i Opinia w liczbach

32 lata
doświadczenia

Kilkadziesiąt równocześnie realizowanych projektów miesięcznie osób

22 lata
ePanel.pl