+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Coraz częściej w pracach naukowych wykorzystywane są wyniki badań realizowanych z użyciem technik ankiet online. Bez wątpienia pandemia Covid-19 ograniczyła możliwość stosowania innych technik badań ankietowych, ale również zwiększyła się penetracja i częstość korzystania z internetu w Polsce ułatwiając też realizację badań online.

Badania online mają zastosowanie nie tylko w projektach w obszarze nauk społecznych, ale również mogą być stosowane w naukach o zdrowiu publicznym, medycynie i innych wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zbieranie opinii, postaw i zachowań respondentów.

Ponieważ wielu naukowców dopiero zaczyna sięgać po techniki badań online w swoich badaniach naukowych, chcielibyśmy:

  • przybliżyć specyfikę technik online,
  • wskazać obszary zastosowań,
  • pokazać, jak mogą być realizowane projekty międzynarodowe i interdyscyplinarne z ich zastosowaniem.

ARC Rynek i Opinia współpracuje z wieloma ośrodkami akademickim takimi jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, UKSW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i inne. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium, które przybliży tematykę badań online z wykorzystaniem paneli internetowych i innych operatów doboru prób.

Zapraszamy!