+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Powstanie Warszawskie oraz dynamiczny rozwój miasta to największe powody do dumy warszawiaków. Jednocześnie swoją wiedzę na temat Powstania oceniają jako średnią. Zdecydowana większość zna podstawowe fakty na temat tego wydarzenia – 93% wie, kiedy wybuchło Powstanie, zaś 82% – ile dni trwało. 80% warszawiaków przyznaje, że w rocznicę Powstania Warszawskiego o godz. 17.00 zatrzymuje się na minutę – tak wynika z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia.

Powstanie Warszawskie, obok dynamicznego rozwoju miasta jest zdaniem warszawiaków powodem do dumy.  To poczucie rośnie wraz z wiekiem respondentów, zdecydowanie najbardziej dumni z tego wydarzenia są respondenci w wieku od 55 do 64 lat (68%), najmniej osoby z najmłodszej badanej grupy wiekowej (18-24) – 34%.

Główne powody do dumy w związku z życiem w Warszawie

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 27.07.2022

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 27.07.2022

Największa grupa badanych warszawiaków (58%) ocenia swoją wiedzę na temat Powstania Warszawskiego jako przeciętną (58%). Niemal co trzeci respondent (30%) przyznaje, że jego wiedza na ten temat jest duża lub bardzo duża – tak deklarują osoby z grup wiekowych powyżej 45-tego roku życia. Dużą lub bardzo dużą wiedzę na temat Powstania Warszawskiego deklarują znacznie częściej mężczyźni (39%) niż kobiety (24%).

Ocena własnej wiedzy na temat Powstania Warszawskiego

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 27.07.2022

Warszawiacy pytani o to, czy Powstanie Warszawskie miało sens zazwyczaj odpowiadają, że tak, ale tylko w niektórych aspektach (55%). Nieco ponad jedna czwarta badanych (27%) zdecydowanie uważa, że miało ono sens, zaś tylko co dziesiąty (12%) jest zdania, że nie miało sensu. Warto zauważyć, że wśród osób uważających, że Powstanie Warszawskie nie miało sensu przeważają mężczyźni (17% mężczyzn versus 8% kobiet).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 27.07.2022

80% warszawiaków przyznaje, że w rocznicę Powstania Warszawskiego o godz. 17.00 zatrzymuje się na minutę. 13% badanych deklaruje, że w żaden sposób nie świętuje rocznicy tego wydarzenia.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 27.07.2022

Sukces czy porażka?

44% warszawiaków jest zdania, że Powstanie Warszawskie było sukcesem narodowym, gdyż pokazaliśmy jako naród naszą tożsamość i niezłomność. Aż 38% badanych uważa, że Powstanie Warszawskie było sukcesem militarnym, gdyż 63 dni walki bez wsparcia z zewnątrz już było sukcesem. Co piąty badany jest zdania, że Powstanie Warszawskie było sukcesem politycznym w ramach polityki międzynarodowej.

Wielu badanych jest zdania, że Powstanie Warszawskie było porażką. 28% uważa, że była to porażka narodowa, gdyż poświęcono życie wielu młodych ludzi, którzy mogli się przyczynić do rozwoju kraju. 22% respondentów uważa, że Powstanie było porażką na arenie międzynarodowej, gdyż finalnie pozostaliśmy w radzieckiej strefie wpływów, zaś 17% jest zdania, że była to porażka militarna, gdyż Powstanie zostało poddane.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 27.07.2022

Dyskusja o sensie o wartości Powstania Warszawskiego trwa od lat. Sukces czy porażka?

Z naszego najnowszego badania wynika, że wielu warszawiaków ocenia Powstanie jako sukces: czy to militarny czy też w jako sukces perspektywie budowania naszej wewnętrznej identyfikacji i tożsamości narodowej. Ocena Powstania jako sukcesu na arenie międzynarodowej występuje o wiele rzadziej. Zatem narracja wskazująca na sukces w aspekcie narodowym bardziej skierowana jest do wewnątrz i budowana w oparciu o „wewnętrzne”, wyjątkowe cechy narodowe Polaków. Jednocześnie można przypuszczać, że pozytywna ocena Powstania jako elementu budującego tożsamość narodową rzutuje na stosunkowo pozytywną ocenę tego wydarzenia pod względem militarnym: aż dwukrotnie więcej (38%) Warszawiaków ocenia je jako sukces militarny, ze względu na sam fakt tak długiego oporu bez wsparcia z zewnątrz, niż jako klęskę militarną (17%), mimo iż Powstanie ostatecznie upadło. To dość zaskakujący wynik, który dowodzi, że chcemy, aby to wydarzenie, w którym życie straciło tak wielu ludzi była pamiętana i interpretowana w kategoriach sukcesu. – komentuje Przemysław Mielczarek, kierownik zespołu badawczego ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane od 22 do 27 lipca 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=516). Próba warszawiaków reprezentatywna pod względem płci, wieku, wykształcenia.