+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

W roku pandemicznym o 12 p.p. spadł odsetek Polaków uprawiających sport. W 2020 roku średnia w tym zakresie wyniosła 69%, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten stanowił 81%. Spadek dotyczy wszystkich grup wiekowych. Obecnie najwięcej osób uprawiających sport jest w najmłodszej grupie wiekowej – 87%, najmniej zaś w najstarszej (55-65 lat) – 54%. Najpopularniejszymi dyscyplinami są od lat: jazda na rowerze oraz bieganie. Polacy chętnie się też gimnastykują i chętnie spacerują – wynika z badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia.

Patrząc na wyniki badania dotyczącego uprawiania sportu przez Polaków już od początku roku 2020 widać było mniejszą aktywność respondentów, która się z miesiąca na miesiąc pogłębiała. Co więcej, nie wzrosła ona w miesiącach letnich, kiedy naturalnie powinniśmy mieć więcej okazji do ruchu.

Według naszych najnowszych danych 69% kobiet i 70% mężczyzn przyznaje, że uprawia sport. 13% z nich robi to codziennie, a największa grupa – 50% – kilka razy w tygodniu. Co czwarty uprawiający sport robi to raz w tygodniu. I tutaj również nie ma różnicy między kobietami i mężczyznami.

Zdecydowanie najwięcej uprawiających sport Polaków jest w najmłodszej badanej grupie wiekowej, najmniej – w najstarszej (55-65 lat). W tej ostatniej grupie obecnie nieco ponad połowa respondentów przyznaje, że jest aktywna sportowo.

Różnice w uprawianiu sportu w zależności od miejsca zamieszkania są niewielkie, chociaż najczęściej sport uprawiają mieszkańcy dużych miast (74%), najrzadziej – mieszkańcy wsi (67%).

Dyscypliny, które najczęściej uprawiają Polacy to jazda na rowerze, bieganie oraz gimnastyka i ćwiczenia sprawnościowe. I to są ulubione dyscypliny bez względu na wiek badanych. Jedynie w najstarszej grupie wiekowej w TOP 3 znalazły spacery i wędrówki, a nie znalazło się bieganie. Zresztą spacery i wędrówki jako swoją aktywność sportową wskazał niemal co trzeci respondent.

Oczywiście istnieją różnice między kobietami i mężczyznami w uprawianych dyscyplinach sportowych. Są takie dyscypliny, które uprawiają wszyscy – np. jazda na rowerze, bieganie czy pływanie. Są jednak takie, które preferują mężczyźni: piłka nożna, siłownia i crossfit, jak i takie, które są w większym stopniu domeną kobiet: gimnastyka, spacery, fitness i pilates. Dyscyplinami zdominowanymi przez kobiety są joga oraz nordic walking. Pierwsza z nich jest uprawiana przez 14% pań i tylko 4% panów. Druga – przez 10% kobiet i tylko 5% mężczyzn.

Z naszego badania za 2020 rok wynika, że Polacy w roku pandemicznym częściej niż w poprzednich latach interesowali się sportem, śledzili rozgrywki i wyniki niż uprawiali sport. Z pewnością pandemia miała i nadal ma na tę sytuację niebagatelny wpływ. Zamknięte przez dłuższy czas siłownie, kluby fitness czy obiekty sportowe oraz obawa przed zarażeniem wirusem spowodowały, że wiele osób w takie miejsca, nawet w czasie, gdy były one otwarte, się nie wybrało. Regularne chodzenie na zajęcia sportowe, wykupiony karnet, trenowanie w grupie – to wszystko stało się niedostępne lub mało dostępne. Dodatkowo, na przykład respondenci, którzy dojeżdżali do pracy na rowerze, a pozostali, w związku z pracą zdalną, w domu, nie mieli okazji do realizowania tej aktywności. Dlatego osoby, którym trudno jest zmobilizować się do ruchu, po prostu z niego zrezygnowały lub go znacząco ograniczyły. Niestety nie jest to pozytywny trend. Dlatego na pewno warto prowadzić kampanie zachęcające do ruchu, niezależnie od obostrzeń. – komentuje Agnieszka Doktorska, badaczka z ARC Rynek i Opinia, autorka raportu. 

Informacja o badaniu

Sponsoring Monitor to badanie realizowane przez ARC Rynek i Opinia od kilkunastu lat, w tym roku zastosowano wyłącznie metodę CAWI. Badanie jest realizowane w trybie ciągłym w ramach comiesięcznych fal. Łączna wielkość próby – N=5167, próba ogólnopolska, reprezentatywna.