+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

61% Ukraińców mieszkających w Polsce planuje zostać w naszym kraju przynajmniej na kilka lat, a niektórzy i na całe życie. Głównym celem przyjazdu do Polski jest praca zarobkowa (66%), jednak duża część osób przyjechała po to, by zdobyć wykształcenie. Ukraińcy w Polsce czują się dobrze – bardzo pozytywnie oceniają poziom życia i czują, że Polacy są im życzliwi – wynika z badania ARC Rynek i Opinia “Ukraińcy w Polsce 2018”.

Większość badanych Ukraińców (59%) przebywa w Polsce od ponad roku. Połowa Ukraińców (52%) przyjechała do Polski sama, co piąty – z partnerem lub partnerką, 13% zabrało ze sobą dzieci. Tylko co dziesiąty Ukrainiec zamierza zostać w Polsce krócej niż rok, 31% – na kilka lat, a 29% na zawsze. 28% jeszcze nie podjęło decyzji w tym zakresie.

Dla 44% badanych Ukraińców Polska jest ostatecznym miejscem emigracji, co piąty przyznaje, że jest to dla nich tymczasowe miejsce do życia i planują dalszą emigrację na zachód. Stosunkowo duża grupa – 34% – jeszcze nie zdecydowała, czy będzie emigrowała dalej, czy zostanie w Polsce.

Znalezienie pracy w Polsce nie jest bardzo łatwe – 45% Ukraińców przyznało, że mieli z tym pewne trudności, jednak nie były one bardzo uciążliwe. Większe problemy ze znalezieniem pracy miało 21% badanych. Taki sam odsetek – 21% – przyznał, że znalezienie pracy było łatwe. 13% Ukraińców mieszkających w Polsce obecnie nie pracuje.

Ukraińcy przyznają, że dobrze się czują w naszym kraju. Ocenę bardzo dobrą lub dobrą w poszczególnych obszarach wystawiła większość badanych:
– poziom życia: 88%
– dostępność różnych usług: 83%
– życzliwość Polaków: 75%
– wysokość zarobków: 58%

Wśród Ukraińców istnieje silna potrzeba otrzymania od firm działających w Polsce (np. w branży finansowej). 69% badanych oczekiwałoby takiej oferty.
 
Ukraińcy są bezsprzecznie coraz istotniejszą częścią naszego społeczeństwa. Dlatego część firm już od pewnego podejmuje działania mające na celu przygotowanie oferty dedykowanej właśnie tej grupie, inne się nad tym zastanawiają. I słusznie. Z naszego najnowszego badania przeprowadzonego wśród Ukraińców mieszkających w Polsce wynika, że dla znaczącej części z nich Polska jest krajem, w którym chcą żyć, zarabiać, mieszkać i budować swoją przyszłość. Mimo iż głównym motywatorem przyjazdu jest praca, ponad jedna trzecia badanych przyjechała do naszego kraju, aby się wykształcić, co oznacza, że jest to potencjalna grupa, która również po studiach w Polsce zostanie. Młodzi ludzie chcący zostać w naszym kraju mogą częściowo zapełnić lukę po Polakach, którzy zdecydowali się na emigrację na zachód. Dzięki takiemu napływowi społeczeństwo młodnieje, co jest też odpowiedzią na problem demograficzny. Ukraińcy przyznają, że dobrze czują się w Polsce – mają tutaj wyższy poziom życia i pozytywnie wypowiadają się na temat życzliwości Polaków. Dobre relacje społeczne potwierdzają tezę o podobieństwie kulturowym i łatwej asymilacji obywateli Ukrainy w polskim społeczeństwie. Jednocześnie wyniki naszego badania pokazują, że doniesienia dotyczące niechęci wobec Ukraińców w Polsce czy też wrogiego nastawienia względem nich, są przesadzone i nie znajdują potwierdzenia w opiniach Ukraińców. Istotny sygnał z naszego badania płynie dla firm i instytucji – aż 69% badanych oczekiwałoby specjalnych ofert z różnych obszarów, np. z finansów, które byłyby dedykowane Ukraińcom. Nie tylko jest to kwestia dopasowania językowego oferty, lecz również innych aspektów wynikających z odmiennej mentalności, doświadczeń i przyzwyczajeń. To otwiera kolejne ścieżki rozwoju dla firm – komentuje dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia.