+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Rodzice dzieci w wieku szkolnym oceniają polską edukację na dostateczny z plusem (3,4). Dotyczy to zarówno szkół podstawowych jak i średnich. 51% rodziców uważa, że system edukacji w Polsce wymaga istotnych zmian. Kobiety są w tym zakresie nieco bardziej krytyczne – 55% z nich uważa, że istotne zmiany są konieczne. Blisko połowa rodziców uważa, że polska szkoła nastawiona jest na teorię, egzaminy, testy i klasówki, a nie na praktykę i zrozumienie tematu. Niemal co trzeci uczeń (29%) korzysta z korepetycji. Z kolei co czwarty rodzic (27%) uważa, że nauczyciele powinni być lepiej wynagradzani

Jakie są główne problemy wskazywane przez rodziców?

  • Za dużo materiału do opanowania (53%)
  • Za dużo czasu spędzanego w szkole (41%)
  • Za dużo zadań domowych (56%) 
  • Za dużo sprawdzianów (47%)
  • Za dużo teorii, za mało praktyki (48%)

Komentarz Łukasza Mazurkiewicza, socjologa i prezesa zarządu ARC Rynek i Opinia

Ocena, jaką wystawiają polscy rodzice systemowi edukacji szkolnej, jest dość krytyczna. Moment, w jakim przeprowadzono badanie – w czasie jego realizacji nastąpił powrót do nauczania zdalnego w większości typów szkół – ma z pewnością wpływ na te nastroje, jednak problemy mają swoje źródła we wcześniejszych latach. Można odnieść wrażenie, że polska szkoła postrzegana jest jako zbyt angażująca zarówno uczniów (przeładowane programy i prace domowe), jak i rodziców, którzy muszą „zarządzać” tym obszarem życia rodziny. W oczywisty sposób zjawisko to nasila się w warunkach nauczania zdalnego. Mimo postrzeganego przeładowania materiału i czasochłonności edukacji, polska szkoła niekoniecznie uznawana jest za skuteczną w przekazywaniu wiedzy. Jej nastawienie bardziej na umiejętności zaliczania egzaminów, niż rozumienia zjawisk to chyba największa bolączka systemowa polskiej edukacji.

Infomacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w dniach 14.10.2020 – 28.10.2020 metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl). Respondentami byli  rodzice dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i średnia), N=690.

Wykres