+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

O 13 punktów procentowych wzrósł odsetek Polaków, którzy zamierzają się zaszczepić na COVID-19. Co trzeci Polak przyznaje, że nie zamierzał i nie zamierza się szczepić na COVID-19 – takie deklaracje słychać najczęściej od kobiet (41%) i ludzi młodych (44%) – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Obecnie 45% badanych deklaruje, że chce się zaszczepić na COVID-19, zaś 16% Polaków cały czas nie wie, co ma myśleć na temat szczepionki. Wśród największych oponentów szczepień niezmiennie najwięcej jest kobiet i ludzi młodych – nawet do 34-tego roku życia. Co więcej, pojawiają się przypadki, chociaż nieliczne (obecnie 3%), że osoby dotychczas przekonane do szczepienia wycofują się ze swoich deklaracji i nie zamierzają się szczepić. 

Patrząc na grupy wiekowe w najmniejszym stopniu zainteresowane szczepieniami są nadal osoby najmłodsze. Aż 44% osób z grupy wiekowej 18-24 lata nie chce się zaszczepić i 42% z grupy 25-34 lat. One też najrzadziej przyznają, że zmienili w ostatnim czasie zdanie w tym temacie. Najbardziej zdecydowaną na szczepienia grupą są osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej, czyli 45-65 lat.

Czy afera szczepionkowa wpłynęła na większe zainteresowanie szczepieniami?

Wygląda na to, że tak. 91% Polaków słyszało o aferze szczepionkowej z udziałem celebrytów. 16% Polaków mówi wprost, że afera wpłynęła na ich chęć zaszczepienia lub wzmocniła ich przekonanie, że warto się szczepić. Jedna czwarta badanych uważa, że skoro szczepionka była tak pożądana przez celebrytów to oznacza, że jest bezpieczna. Jeżeli chodzi o ocenę całej sytuacji to Polacy są podzieleni niemal na pół – jedni uważają, że należy wobec celebrytów wyciągnąć jakieś konsekwencje, inni, że nie lub nie mają zdania na ten temat. 

Komentarz

Widać znaczący wzrost chęci zaszczepienia na COVID-19 wśród Polaków. Może on być pochodną kilku czynników. Pierwszy z nich to trwający już proces szczepień. Kiedy szczepionki nie było w kraju i jeszcze nikt nie był zaszczepiony, obaw mogło być więcej. Teraz, kiedy pierwsze osoby się zaszczepiły i nie ma doniesień o uszczerbkach na zdrowiu, zaufanie może być większe. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie szczepieniami była afera szczepionkowa z udziałem celebrytów. Miała ona ogromy zasięg – 91% badanych o niej słyszało, budziła emocje oraz przemyślenia, że skoro znanym ludziom tak bardzo zależy na szczepieniach, tym bardziej warto się zaszczepić. Inne czynniki, które mogą wpływać na zmianę nastawienia to start kampanii zachęcającej do szczepień oraz wprowadzenie i również przedłużenie ograniczeń w zakresie korzystania z handlu, gastronomii, usług hotelarskich czy obiektów sportowych jak również zdalnej nauki. Takie przedłużanie obostrzeń może powodować przemyślenia, że szczepienia to jedyne wyjście z tej sytuacji i szansa na powrót do normalności – komentuje dr nauk społecznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia. 

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-20 stycznia 2021r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1020). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.