+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Majowe badanie optymizmu konsumenckiego „Radar konsumencki” ARC Rynek i Opinia wykazało znaczną poprawę nastrojów konsumenckich w zakresie planowanych zakupów i oceny gospodarki przy jednoczesnym spadku w obszarze ogólnego optymizmu.

W ramach badania Radar konsumencki ARC Rynek i Opinia co miesiąc pokazuje kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te, to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Niezmienny względem marca oraz kwietnia pozostał wskaźnik stabilności zarobków. Lepiej oceniono natomiast sytuację gospodarczą w Polsce oraz wyrażono skłonność do większych zakupów (wzrost o 6 punktów). Mniejsze obawy sformułowano także wobec możliwego wzrostu cen (bardzo duży spadek obaw aż o 10 punktów). Spadł natomiast poziom optymizmu (o 7 punktów). Pozostałe zmiany zanotowały zmiany w granicach błędu statystycznego.

Radar konsumencki – poszczególne wskaźniki

Deklaracje konsumentów są zazwyczaj oparte na ich własnych obserwacjach i doświadczeniach w połączeniu z reagowaniem na komunikaty płynące z mediów. Cechą ostatnich tygodni było pojawianie się różnorodnych danych na temat sytuacji makroekonomicznej, których część miała wydźwięk pozytywny (zwłaszcza obniżenie wskaźnika spodziewanego wzrostu cen), część negatywny (zwłaszcza te dotyczące zjawisk recesyjnych). Nie dziwi więc pewna niejednoznaczność ocen sytuacji, jaką widać w majowym odczycie naszego indeksu. Z pewnością warto odnotować optymizm dotyczący spodziewanej inflacji, która od dłuższego już czasu jest w centrum uwagi konsumentów i mediów. – komentuje Łukasz Mazurkiewicz, Prezes Zarządu ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu

Radar konsumencki to projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Pierwszy pomiar Radaru konsumenckiego został zrealizowany w październiku 2022. Od tego czasu badanie realizowane jest co miesiąc. Próba z pomiaru kwietniowego, N=1021. Badanie jest realizowane metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.