+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

70% Polaków deklaruje, że uprawia sport. W zdecydowanej większości jest to czynność regularna. Numerem jeden, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, jest jazda na rowerze. Do najczęściej uprawianych dyscyplin należy też bieganie. Na popularności w ostatnim roku zyskał nordic walking, jednak tylko wśród pań – wynika z badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia.

68% kobiet i 72% mężczyzn przyznaje, że uprawia sport. Największy odsetek wśród osób aktywnych fizycznie stanowią ludzie młodzi w wieku 18-24 lat – aż 87% z nich przyznało, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy uprawiało sport. Odsetek osób aktywnych spada wraz z wiekiem, jednak nawet w grupie najstarszej – powyżej 60 roku życia – ten odsetek przekracza 50%.

Co piąty respondent uprawiający sport robi to codziennie – większy odsetek stanowią tutaj kobiety (21%) niż mężczyźni (16%). Największą grupę (68% spośród osób uprawiających sport) stanowią osoby, które są aktywne fizycznie raz lub kilka razy w tygodniu.

Jazda na rowerze to dyscyplina, która w ciągu ostatnich trzech lat najbardziej zyskała na popularności. O ile w 2015 roku 24% badanych twierdziło, że uprawia tą dyscyplinę, o tyle w 2017 roku odsetek ten wynosił już 38%.

Patrząc na wyniki w podziale na płeć – kobiety najbardziej lubią jeździć na rowerze – jest to dyscyplina, która w ich przypadku znacząco się wybija. U mężczyzn nie ma dużej dysproporcji między bieganiem a jazdą na rowerze. Wysoką pozycję ma tutaj piłka nożna, która dogania tak popularne biegi. 

Popularność dwóch najczęściej uprawianych dyscyplin sportowych jest ściśle skorelowana z wiekiem – młodsze osoby wolą biegać, starsze zaś jeździć na rowerze. Wraz z wiekiem wyraźnie widać wzrost zainteresowania drugą dyscypliną sportową i spadek pierwszą.

Bieganie i jazda na rowerze to od lat najbardziej popularne dyscypliny sportowe uprawiane przez Polaków. Kiedy jednak przyjrzymy się wynikom w podziale na grupy wiekowe czy na płeć, wyraźnie widać inne dyscypliny, które niejako doganiają faworytów. Bardzo ciekawy jest wynik dotyczący kobiet, dla których ruch związany z chodzeniem – spacerowaniem, wędrówkami czy nordic walkig jest bardzo popularny – 27% kobiet właśnie taki rodzaj aktywności fizycznej wybiera, co ustawia tę aktywność na trzeciej pozycji – tuż za jazdą na rowerze i bieganiem. Wysoka świadomość konieczności ruchu wśród Polaków jest na pewno wynikiem popularyzacji sportu, sportowego stylu życia, zarówno przez lekarzy jak i licznych influencerów-trenerów. Moda na ruch trwa i to nie tylko wśród młodych ludzi – komentuje Grzegorz Sygnowski, Senior Project Manager z ARC Rynek i Opinia.


Bardzo duży wzrost zainteresowania jazdą na rowerze może być zasługą popularyzacji rowerów miejskich. Systematycznie przybywa miast, w których rower można wypożyczyć, a tam, gdzie rowery miejskie już były, powstają nowe wypożyczalnie. Dzięki zwiększeniu dostępności rowerów, brak własnego sprzętu nie jest już przeszkodą do uprawiania tego sportu. Drugim czynnikiem, który mógł przyczynić się do popularności jazdy na rowerze jest poprawa infrastruktury – w miastach i poza nimi powstają ścieżki rowerowe, dzięki czemu jazda jest przyjemniejsza, bezpieczniejsza i łatwiejsza do zaplanowania – dodaje Grzegorz Sygnowski.

Informacja o badaniu

Sponsoring Monitor to największe kompleksowe badanie na temat sponsoringu w sporcie i kulturze w Polsce. Realizowane przez ARC Rynek i Opinia od kilkunastu lat, pozwala na obserwowanie trendów w powyższych obszarach. W 2017 roku zastosowano mix metod ilościowych – wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) z wykorzystaniem ogólnopolskiego panelu ARC Rynek i Opinia – epanel.pl. Zrealizowanych zostało N=1501 wywiadów CATI oraz N=3510 wywiadów CAWI. Struktura próby w obu badaniach odzwierciedla strukturę populacji Polski wg płci, wieku, województwa, wielkości miejscowości zamieszkania oraz wykształcenia.