+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Tylko 13% Polaków jest przeciw budowie dużych elektrowni jądrowych, 64% badanych to zwolennicy przyspieszenia prac nad takimi elektrowniami, a co czwarty na razie nie ma zdania w tym temacie – tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Zdecydowani przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej w Polsce to bardzo mały odsetek społeczeństwa (4%). Nieco więcej osób (9%) jest zdania, że Polska powinna raczej zrezygnować z budowy takich elektrowni. Za przyspieszeniem wprowadzenia tego rozwiązania znacznie częściej opowiadają się mężczyźni (75%) niż kobiety (53%). Zwolenników elektrowni jądrowych jest więcej wśród osób z wyższym wykształceniem (70%).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 3.08.2022

Akceptacja energetyki jądrowej rośnie wraz z wiekiem respondentów. Najwyższa jest wśród osób w wieku 45-65 lat, najniższa w najmłodszej badanej grupie wiekowej (18-24).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 3.08.2022

Już od kilku lat odsetek osób sprzeciwiających się rozwojowi energetyki atomowej w Polsce zmniejsza się. Przykładowo w badaniu z 2006 roku odsetek osób sprzeciwiających się energetyce jądrowej wynosił aż 56%[1], a z nowszych badań – z ubiegłego roku – 20%[2]. W ostatnim czasie pojawiły się czynniki, które spowodowały, że odsetek osób zdecydowanie sprzeciwiających się energetyce jądrowej spadł do poziomu, jakiego dotąd nie było. Te czynniki to m.in. wojna w Ukrainie, powiązany z nią szantaż energetyczny oraz wysokie ceny energii. Dodatkowo słabnie pamięć o katastrofie w Czarnobylu i zmienia się postrzeganie tej katastrofy, która dla wielu przez lata była czynnikiem zniechęcającym do energetyki atomowej. Już teraz wiele osób ma świadomość, że przyczyną tej katastrofy była słabość radzieckich rozwiązań w tej dziedzinie. Z drugiej strony Polacy są coraz bardziej świadomi korzyści z posiadania energetyki jądrowej. Dlatego racjonalnie jest z niego korzystać, tym bardziej, że stanowisko Unii Europejskiej w tej dziedzinie również ewaluowało i energetyka jądrowa jest akceptowalna jako rozwiązanie ekologiczne. Bez wątpienia zmianę postrzegania energetyki jądrowej spowodowało również rozwinięcie technologii. Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że obecnie jest sprzyjający klimat na działania w tym zakresie. Pamiętać jednak trzeba, że postawienie takiej elektrowni to projekt na długie lata i z pewnością nie rozwiąże on wszystkich problemów polskiej energetyki – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane od 28 lipca do 3 sierpnia 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1037). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat. 


[1] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_108_06.PDF

[2] https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8314698,elektrownie-jadrowe-w-polsce-badanie.html