+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Ponad połowa Polaków korzysta z programów lojalnościowych, a trzy czwarte z nich używa aplikacji mobilnych tych programów. Ułatwiają one znalezienie najnowszych promocji, co pomaga zaoszczędzić pieniądze. Prawie 60% użytkowników aplikacji przyznało, że kupiło jakiś produkt pod wpływem informacji z aplikacji – wynika
z najnowszego Monitora Programów Lojalnościowych ARC Rynek i Opinia.

Odsetek Polaków korzystających z programów lojalnościowych jest od kilku lat na zbliżonym poziomie wynoszącym około 60%, odsetek ten jest wyższy wśród kobiet w wieku 26-49 lat. Zazwyczaj Polacy korzystają z trzech programów. I są w ramach tych programów aktywni – w tym roku odsetek osób aktywnie korzystających z programów wyniósł aż 95%. Najbardziej popularnym programem lojalnościowym jest Biedronka (31%), a najlepiej ocenianym Klub Rossmann (81%).

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych 2020, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2020

Prawie 40% uczestników przyznało, że chętnie zapisuje się do nowych programów. Programy lojalnościowe nie należą do obszarów, na których temat aktywnie i z własnej inicjatywy poszukuje się informacji, dlatego w pozyskiwaniu nowych członków nie do przecenienia jest rola sprzedawców. 

Aż trzy czwarte uczestników programów lojalnościowych korzysta z aplikacji mobilnych. Odsetek ten jest wyższy w najmłodszych grupach wiekowych: 84% (osoby w wieku 18-25 lat) oraz 80% (osoby w wieku 26-35 lat). 

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych 2020, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2020

Główną zaletą aplikacji jest to, że ułatwiają one oszczędzanie. Dwie najczęściej używane funkcjonalności aplikacji to: sprawdzanie aktualnych promocji (59%) oraz wykorzystywanie kuponów rabatowych (54%).

Aplikacje pełnią ważną funkcję informacyjną (źródło informacji o aktualnych ofertach promocyjnych), co często stanowi impuls do zakupów – do zakupu produktu z promocji pod wpływem informacji z aplikacji przyznało się prawie 60% użytkowników aplikacji. Około połowa uczestników korzysta z aplikacji programu najczęściej podczas zakupów, prawie 30% co jakiś czas sprawdza dostępne oferty niezależnie od planowanych zakupów. Aplikacje uznawane są przez użytkowników jako przydatne, ale nie angażują emocjonalnie.  

Ze względu na pandemię, ten rok jest wyjątkowy, również w kontekście zachowań konsumenckich. Analizując wyniki naszego najnowszego badania dotyczącego programów lojalnościowych można stwierdzić, że pandemia niewiele zmieniła w tym zakresie. Odsetek osób korzystających z programów jest na podobnym, stabilnym poziomie, odsetek osób korzystających z mobilnych aplikacji programów w zasadzie się nie zmienił w porównaniu z ubiegłym rokiem. Polacy na pewno szukają oszczędności – to wynika również z naszych innych badań, są bardziej skłonni korzystać z promocji. Programy lojalnościowe, a w szczególności aplikacje mobilne, im to ułatwiają, bez konieczności dużego zaangażowania i to klientom bardzo odpowiada. – komentuje Agnieszka Doktorska, autorka raportu z ARC Rynek i Opinia. 

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane w lipcu i sierpniu 2020 r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CATI (N=802), CAWI (N=1454) oraz TDI (pogłębione wywiady telefoniczne, N=10). Badanie CATI – zrealizowane na reprezentatywnej próbie pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania oraz województwa. Badanie CAWI – zrealizowane wśród uczestników programów lojalnościowych (struktura próby zgodna ze strukturą uczestników programów ustaloną w pierwszym etapie badania). 

ARC Rynek i Opinia już od blisko 30 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS – realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u. https://www.arc.com.pl