+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

85% Polaków obawia się trudnego okresu grzewczego, a 67% już w jakiś sposób się na niego przygotowuje. Ponad połowa badanych deklaruje, że mogłaby zimą obniżyć temperaturę w domu o 2 stopnie Celsjusza, zaś za najmniej uciążliwy sposób oszczędzania energii przez miasta uważają ograniczenie oświetlenia szyldów i reklam – tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Strach przed trudnym okresem grzewczym jest najwyższy wśród kobiet oraz wśród osób z grupy wiekowej od 35 do 44 lat (po 89%), chociaż poczucie niepewności obecne jest we wszystkich grupach demograficznych i we wszystkich odsetek osób obawiających się najbliższego okresu grzewczego wynosi ponad 80%.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 3.08.2022

Znacznie ponad połowa badanych (67%) w jakiś sposób przygotowuje się na trudną grzewczo zimę, co trzeci respondent (33%) przyznaje, że oszczędza dokładnie na ten cel pieniądze. Nieco częściej oszczędności na przyszłe opłaty związane z ogrzewaniem gromadzą kobiety (36%) oraz osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej od 18 do 65 lat (37%).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 3.08.2022

Temperatura powietrza w domu najczęściej uznawana przez badanych jako idealna to 22%. Respondenci pytani o to, czy byliby gotowi obniżyć ją o 2 stopnie Celsjusza w większości (57%) odpowiedzieli twierdząco.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 3.08.2022

Zdaniem Polaków zdecydowanie najmniej uciążliwym sposobem na redukcję zużycia prądu jest ograniczenie oświetlenia szyldów i reklam. Tylko 13% badanych twierdzi, że ograniczenie oświetlenia ulicznego byłoby nieuciążliwe. Podobny odsetek – 12% byłby za obniżeniem temperatury powietrza w sklepach, urzędach czy szkołach. Co ciekawe nieco chętniej obniżalibyśmy temperaturę w pomieszczeniach zimą niż rezygnowali z klimatyzacji latem.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 3.08.2022

Wyniki naszego badania pokazują, że komfortowa temperatura w mieszkaniu czy domu to zdaniem Polaków 22 stopni Celsjusza. Jest jednak spora liczba osób, która uważa, że ta temperatura powinna być jeszcze wyższa. Obecny kryzys energetyczny może jednak wymusić konieczność obniżenia temperatury, co z punktu widzenia medycznego byłoby dobrym posunięciem. Zgodnie z normami wskazanymi przez WHO optymalna temperatura w pomieszczeniu w krajach z chłodniejszym klimatem powinna oscylować pomiędzy 18 a 20 stopniami Celsjusza. Z naszego badania wynika, że większość Polaków akceptowałaby takie obniżenie temperatury. – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane od 28 lipca do 3 sierpnia 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1037). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.