+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Raport „Dojrzali konsumenci w Polsce” ARC Rynek i Opinia obala wiele stereotypów nt. konsumentów po 60-tym roku życia. Wyniki badania pokazują, że osoby z tej grupy wiekowej korzystają z nowych technologii, z bankowości internetowej i mobilnej, a także dokonują zakupów przez internet. Co piąta osoba w wieku emerytalnym jest czynna zawodowo.

Globalne zjawiska demograficzne takie jak niski przyrost naturalny połączony z wydłużeniem czasu życia sprawia, że gwałtownie podnosi się średnia wieku mieszkańców w szczególności w Europie, ale także w Polsce. Grupa seniorów staje się coraz bardziej liczna, a tym samym zyskuje na znaczeniu zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. W niniejszym badaniu uwzględniliśmy osoby powyżej 60-tego roku życia. Najstarszy respondent był w wieku 95 lat. Zastosowana metodologia umożliwiła dotarcie również do osób wykluczonych cyfrowo.

Czego dowiedzieliśmy się o seniorach?

Finanse i budżet domowy

20% mężczyzn i 17% kobiet w wieku emerytalnym jest czynnych zawodowo. 64% pracujących przyznaje, że chce pracować, bez względu na wysokość ich emerytury. Dojrzali konsumenci cenią sobie niezależność finansową, dlatego niechętnie podchodzą do idei kredytów czy pożyczek. Jednocześnie duża grupa dojrzałych konsumentów oszczędza. Seniorzy korzystają zarówno z bankowości internetowej (46%) jak i z bankowości mobilnej (28%).

Zakupy

Wbrew stereotypom dojrzali konsumenci nie obawiają się zakupów przez Internet – 43% z nich dokonuje zakupów w ten sposób. Najczęściej seniorzy przez internet kupują odzież, obuwie oraz sprzęt elektroniczny. Ponadto, podczas zakupów zwracają uwagę na promocje, chętnie korzystają z programów lojalnościowych.

Nowe technologie

71% dojrzałych konsumentów korzysta z internetu. Najpopularniejsze media społecznościowe wśród seniorów to Facebook (35%) oraz Youtube (24%), a komunikatory: WhatsApp’a (33%) i Messenger (32%).

Media

Najpopularniejszymi mediami wśród dojrzałych konsumentów są telewizja i radio, jednak co piąty senior przyznaje, że korzysta również z platform streamingowych, a najczęściej wybieraną jest Netflix.

Zdrowie

Seniorzy korzystają głównie z publicznej opieki zdrowotnej, jednak posiłkują się też prywatnymi wizytami u lekarza – w jakimś stopniu 60% respondentów korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej, przy czym 19% regularnie lub dość często. Wydatki na zdrowie, zwłaszcza na leki, stanowią ważną pozycję w wydatkach dojrzałych konsumentów.

Wartości i plany

Niezależnie od posiadanego kapitału społecznego najważniejszymi wartościami w życiu badanych jest rodzina i zdrowie. Choć pokolenie seniorów powszechnie kojarzone jest z wysoką religijnością, Bóg jako najwyższa wartość wymieniany jest zaledwie przez 6% badanych, na czwartym miejscu, po rodzinie/ dzieciach/ wnukach (40%), zdrowiu (25%) i udanym małżeństwie (11%). Największymi obawami dojrzałych konsumentów są: choroba (58%), konflikt zbrojny (46%) i utrata samodzielności (42%).

Komentarz

Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Zgodnie z prognozami GUS w 2030 roku w Polsce będzie mieszkało niemal 11 milionów osób starszych, czyli o 11% więcej niż w 2021 roku. Jednocześnie z roku na rok obserwujemy, jak zmieniają się dojrzali konsumenci, jak zmienia się ich styl życia, jak rośnie zainteresowanie nowościami czy korzystanie z nowych technologii. Obecni 50-latkowie, czyli za 10 lat 60-latkowie, to osoby, które bardzo dobrze radzą sobie z technologiami, dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne i można przypuszczać, że po 60-tym roku życia będą chciały kontynuować swoje różne aktywności. Można się też spodziewać, że wielu z nich będzie miało na to fundusze. To wszystko sprawia, że będą oni atrakcyjną grupą dla wielu branż, chociaż być może będą potrzebowali ofert szytych na miarę ich potrzeb, we wszystkich obszarach życia – od zdrowia przez zakupy po podróże czy finanse. Nasze badanie już teraz obala wiele stereotypów, które narosły wokół seniorów, dlatego warto je odrzucić i na bieżąco sprawdzać, na ile te stereotypy pokrywają się z rzeczywistością. – komentuje Agata Tkaczyk, Dyrektor Badań Jakościowych w ARC Rynek i Opinia.

O raporcie

Raport Dojrzali konsumenci w Polsce daje kompleksową wiedzę na temat dojrzałych konsumentów. W badaniu do raportu zastosowano kilka metodologii: desk research, badanie eksploracyjne jakościowe IDI, reprezentatywne badanie ilościowe CATI (N=1500) uwzględniające osoby niekorzystające z Internetu, badanie pogłębiające jakościowe IDI (N=48). Respondentami były osoby z grupy wiekowej powyżej 60 lat, grupa była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania. Badanie zostało zrealizowane w listopadzie i grudniu 2022 roku.