+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Biura prasowe mBanku, Banku Zachodniego WBK oraz ING Banku Śląskiego najlepiej, zdaniem dziennikarzy, komunikują się z przedstawicielami mediów – tak wynika z “Badania opinii dziennikarzy na temat banków i ich polityki Public Relations 2018” ARC Rynek i Opinia.

Głównym celem badania było zebranie i porównanie ocen oraz oczekiwań dziennikarzy dotyczących współpracy z przedstawicielami działów PR ? osobami odpowiedzialnymi za kontakty z mediami. Dziennikarze oceniali m.in. jakość i częstość komunikowania się, wykorzystanie social media w komunikacji między dziennikarzami a bankami, organizację i kompetencje zespołu, merytoryczny poziom komunikatów i materiałów prasowych, profesjonalizm i uprzejmość rzecznika prasowego oraz przejrzystość polityki informacyjnej.

Większość dziennikarzy zajmujących się tematyką finansową jest zadowolona ze współpracy i jakości kontaktów z biurami prasowymi banków. Liczba banków, z którymi relacje układają się dobrze i bardzo dobrze zdaniem przynajmniej połowy dziennikarzy w porównaniu do poprzedniego pomiaru zmniejszyła się z 17 do 12. Oznacza to, że ogólny poziom prowadzonych działań PR przez banki jest niższy.

Najważniejszymi kryteriami oceny biur prasowych przez dziennikarzy były: prowadzenie rzetelnej, uczciwej komunikacji, dostępność pracowników biura, świadomość pracy dziennikarzy przez pracowników biura, szybkość reakcji oraz profesjonalizm i wiedza pracowników.


Informacja na temat badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-28.03.2018 metodą indywidualnych wywiadów standaryzowanych wśród dziennikarzy zajmujących się tematyką finansową. Badanie ma charakter cykliczny, jest realizowane co dwa lata. W badaniu udział wzięli przedstawiciele następujących mediów: Puls Biznesu, Parkiet, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Forbes, ISB News, Reuters, PAP, Bankier.pl/PR News, Interia.pl, Cashless.pl, Polityka InSight, Business Insider oraz Obserwator Finansowy.