+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

44% seniorów uważa, że ich stan zdrowia jest dobry lub bardzo dobry. Najlepiej oceniają swój stan zdrowia kobiety, młodsi seniorzy oraz seniorzy z wyższym wykształceniem. Z kolei starsi mężczyźni odwiedzają najczęściej lekarzy. Korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej to głównie domena młodszych seniorek, mieszkańców większych miast i osób z wyższym wykształceniem. Kobiety i najstarsi seniorzy częściej używają suplementów diety i unikają używek, zaś mężczyźni i młodsi seniorzy z większym miast – uprawiają sport. Tak wynika z raportu „Dojrzali konsumenci w Polsce” ARC Rynek i Opinia.

Dla dojrzałych konsumentów zdrowie jest jednym z najważniejszych aspektów ich życia. Przejmują się swoim zdrowiem, jak również zdrowiem najbliższych. Dobry stan zdrowia jest czymś, co może zapewnić im niezależność, którą sobie cenią. Dzięki dobrej kondycji i samopoczuciu są również w stanie dotrzymywać kroku swoim bliskim. 44% dojrzałych Polaków ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. Odsetek osób oceniających swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły jest ponad dwukrotnie mniej (19%). Warto zauważyć, że najlepiej swój stan zdrowia oceniają seniorzy w wieku od 65 do 69 lat oraz z wykształceniem wyższym.

Źródło: Raport Dojrzali konsumenci w Polsce, ARC Rynek i Opinia, grudzień 2022

Jak seniorzy dbają o zdrowie? Przede wszystkim prowadzą zdrowy styl życia, starają się właściwie odżywiać, dużo się ruszać i unikać używek.

Źródło: Raport Dojrzali konsumenci w Polsce, ARC Rynek i Opinia, grudzień 2022

Zdrowy styl życia to dla seniorów odpowiednia dieta i ruch na świeżym powietrzu. Seniorzy starają się zdrowo odżywiać a także zachowywać umiarkowaną aktywność fizyczną. Co ciekawe, często aktywności takiej jak spacer czy rower nie traktują w kategorii sportu. Prowadzenie zdrowego stylu życia deklarują najczęściej (93%) mieszkańcy małych miast (poniżej 20 tys.).

Zdrowe jedzenie to dla seniorów produkty o niskiej zawartości tłuszczu, świeże, bez cukru. Wyżej cenione są produkty przygotowywane samodzielnie w domu. Najczęściej zdrowe odżywianie deklarują osoby z grupy wiekowej powyżej 75 lat (85%) oraz z wykształceniem wyższym (84%).

Komentarz seniorki biorącej udział w badaniu:

Ograniczamy cukier. Nie piekę, bo by się za dużo zjadło tego. Probiotyk ja biorę i prebiotyk. Zaczęłam się uczyć diety, ale jak trzeba było liczyć kalorie to się złapałam za głowę. A potem indeks glikemiczny prześledziłam. Dosypuję czarnuszkę. Jemy czosnek, cebulę. Po prostu dużo uczę się na temat żywności, żeby w tej diecie było wszystko to, co jest potrzebne.

Uprawianie sportu

Co czwarty senior (26%) przyznaje, że regularnie uprawia sport. Odsetek ten jest wyraźnie wyższy wśród mieszkańców dużych miast (37%), a najniższy wśród osób po 75-tym roku życia (20%).

Suplementy diety są stosowane regularnie przez co trzeciego seniora, częściej przez kobiety. Seniorzy podkreślają, że starają się w tym zakresie zachować umiar i stosować tylko to, co zalecają lekarze.

Opieka zdrowotna

Respondenci korzystają głównie z publicznej opieki zdrowotnej. Jednak w sytuacjach, gdy dostępność pewnych usług medycznych jest ograniczona, korzystają także z prywatnych placówek medycznych. Wszyscy regularnie chodzą do lekarzy, przy czym najczęściej starsi mężczyźni. Podstawową formą opieki zdrowotnej jest NFZ, zaś prywatna opieka traktowana jest jako ostatnia deska ratunku. Respondenci raczej nie posiadają abonamentów na prywatną opiekę medyczną, korzystają z prywatnej opieki w nagłych wypadkach, gdy nie są w stanie pozwolić sobie na czekanie w kolejce w ramach NFZ. Ten odsetek jest wyższy w przypadku kobiet i młodszych seniorów, osób z wyższym wykształceniem i mieszkańców średnich miast (50-100 tys.).

Komentarz badaczki

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości dla seniorów. Jest ono warunkiem koniecznym radości życia i niezależności. Osoby starsze są w pełni świadome, że choroba w dojrzałym wieku może nieść ze sobą poważne konsekwencje, a stawką jest ich samodzielność. Dlatego większość starannie dba o zdrowie. Przejawia się to jednak bardziej w codziennej rutynie niż w częstszych niż to konieczne wizytach u lekarzy. Raport pokazuje, że kobiety częściej koncentrują się na zdrowym odżywianiu, prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz unikaniu używek, a mężczyźni chętniej zażywają dużo ruchu, zaś młodsi seniorzy również uprawiają sport. – komentuje Ewa Kantecka, Senior Managerka w ARC Rynek i Opinia.  

O raporcie

Raport Dojrzali konsumenci w Polsce daje kompleksową wiedzę na temat dojrzałych konsumentów. W badaniu do raportu zastosowano kilka metodologii: desk research, badanie eksploracyjne jakościowe IDI, reprezentatywne badanie ilościowe CATI (N=1500, uwzględniające osoby niekorzystające z Internetu), badanie pogłębiające jakościowe IDI (N=48). Respondentami były osoby z grupy wiekowej powyżej 60 lat, grupa była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania. Badanie zostało zrealizowane w listopadzie i grudniu 2022 roku.

Jeżeli jesteś zainteresowany/ zainteresowana pełnym badaniem – prosimy o kontakt:

agata.tkaczyk@arc.com.pl, ewa.kantecka@arc.com.pl; marcin.powilanski@arc.com.pl