+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Z najnowszej fali badania jakości obsługi klienta na infoliniach banków i w kontakcie przez e-mail ARC Rynek i Opinia wynika, że średni wynik ogólnego rankingu infolinii bankowych spadł o 4,8 pkt w porównaniu z poprzednią falą badania i obecnie wynosi on 73,7 pkt na 100 możliwych punktów do zdobycia. Najlepsze infolinie mają Bank Pekao SA., Bank Millennium oraz Santander Bank Polska. Niemal dwukrotnie wzrósł średni czas oczekiwania na połączenie z konsultantem – z 38 sekund do 69 sekund. Jednocześnie krótszy, o 2 godziny, jest średni czas oczekiwania na odpowiedź mailową.

Ranking trzech najlepszych banków w porównaniu z poprzednią falą badania nie zmienił się. Na podium tym razem nie znalazł się ING Bank Śląski, który uplasował się na czwartej pozycji.

Zwycięskie banki – ocena ogólna – kontakt telefoniczny (80%) i mailowy (20%), średnia 73,7 pkt

 1. Bank Pekao (92,7 pkt) 
 2. Bank Millennium (83,4 pkt)
 3. Santander Bank Polska (81,2 pkt)

Zwycięskie banki – ocena ogólna – kontakt telefoniczny, średnia 73 pkt

 1. Bank Pekao (92 pkt) 
 2. Bank Millennium (83,8 pkt)
 3. Santander Bank Polska (83,4 pkt)

Zwycięskie banki – ocena ogólna – kontakt mailowy, średnia 76,4 pkt

 1. Bank Pekao (95,7 pkt) 
 2. PKO Bank Polski (86,5 pkt)
 3. ING Bank Śląski (82,4 pkt)

Przeciętny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wzrósł niemal dwukrotnie w porównaniu z tym odnotowanym w zeszłorocznej fali badania i był równy 69 sekund.

Najkrótszy czas oczekiwania na połączenie z konsultantem

 1. Bank Pekao (10 sekund)
 2. BNP Paribas (21 sekund)
 3. Santander Bank Polska (25 sekund)

Średni czas oczekiwania na odpowiedź mailową lub przez formularz na stronie www istotnie spadł w porównaniu z poprzednią falą badania (z 7,8 godziny do 5,8 godziny). 

Banki z najkrótszym czasem oczekiwania na odpowiedź mailową/ przez formularz na stronie www

 1. PKO Bank Polski (1,4 h)
 2. Bank Pekao (2,6 h)
 3. Alior Bank (2,7 h) 

Źródło: Badanie jakości obsługi klienta na infoliniach banków i w kontakcie przez e-mail, ARC Rynek i Opinia, grudzień 2021

2021 to kolejny rok spadku średniej oceny infolinii bankowych. Mają na to przede wszystkim wpływ istotnie słabsze, sięgające kilkunastu punktów, wyniki największego polskiego banku – PKO Banku Polskiego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że sześć z dziesięciu badanych banków odnotowało niższy wynik niż w ubiegłym roku. Jednocześnie widoczna jest zmiana dotycząca sposobu kontaktu – o ile istotnie wydłużył się czas oczekiwania na połączenie z konsultantem, o tyle skrócił się czas oczekiwania na odpowiedź mailową lub poprzez formularz na stronie www. Wygląda więc na to, że banki w coraz większym stopniu stawiają na kontakt online z klientami. Tezę tę potwierdzałyby również coraz to nowe kanały zdalne oferowane klientom przez banki, jak wirtualny doradca czy czat. Można więc się spodziewać, że ten trend będzie postępował – komentuje Grzegorz Sygnowski, badacz z ARC Rynek i Opinia, autor raportu.

Wydłużenie czasu oczekiwania na infolinii może wynikać z tego, że banki mają trudność ze znalezieniem pracowników do call center. Oczekiwania płacowe rosną, dodatkowo praca w call center jest uznawana za mało komfortową i nisko płatną. Jest to o tyle problematyczne, że wprawdzie część osób preferuje kontakt mailowy, ale nadal wielu klientów, zwłaszcza starszych, bazuje na kontakcie telefonicznym. Oznacza to, że warto zadbać tutaj o wysoką jakość, zwłaszcza, że liczba placówek bankowych jest coraz mniejsza, a tym samym możliwość kontaktu bezpośredniego mocno ograniczona – komentuje Adam Czarnecki, Wiceprezes ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu Badanie zostało przeprowadzone techniką Mystery Caller oraz Mystery Mailing przez audytorów ARC Rynek i Opinia w miesiącach od października do grudnia 2021 r. Badaniem objęto 10 banków: Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, Bank Millennium, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska. W ramach badania przeszkoleni audytorzy kontaktowali się z infoliniami banków dzwoniąc na numery podane na ich stronach www od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-22.00, zgłaszając zainteresowanie poszczególnymi produktami bankowymi lub pytając o położenie najbliższego oddziału banku. W drugiej części badania audytorzy wysyłali zapytania do banków przez e-mail lub formularz kontaktowy. Przeprowadzono łącznie N=1200 audytów, z czego N=800 audytów telefonicznych i N=400 mailowych.