+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

59% Polaków jest zdania, że wyjazdy wakacyjne są w tym roku droższe niż w ubiegłym, przy czym aż 31% uważa, że ceny są zdecydowanie wyższe. W porównaniu z ubiegłym rokiem teraz dwa razy więcej Polaków zamierza odpoczywać za granicą.  Niemal co czwarty Polak nie planuje żadnego wyjazdu wakacyjnego, a co piąty nie podjął w tym temacie jeszcze żadnej decyzji. Aż 66% badanych przyznaje, że na ich decyzje wakacyjne ma duży wpływ inflacja oraz rosnące ceny – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

23% badanych nie planuje wyjazdu wakacyjnego w tym roku, a kolejne 18% jeszcze nie podjęło decyzji. Rok temu aż 47% badanych deklarowało, że wyjedzie wyłącznie na wakacje w kraju. W tym roku takie osoby stanowią zaledwie 35% respondentów.

Porównując dane wyraźnie widać, że istotnie (niemal dwukrotnie) wzrósł odsetek osób planujących urlop wyłącznie za granicą – o ile w zeszłym roku odsetek takich osób wynosił tylko 6%, o tyle w tym roku wynosi 11%.

Odsetek osób, które planują jechać zarówno na urlop w Polsce jak i za granicę był taki sam w zeszłym i w tym roku i wynosił średnio 12%, przy czym jest on znacznie wyższy (19%) wśród osób z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lat).

59% badanych jest zdania, że wyjazdy wakacyjne są w tym roku droższe niż w ubiegłym, przy czym aż 31% uważa, że ceny są zdecydowanie wyższe. Co piąty badany nie potrafi ocenić wysokości cen.

Czynniki związane z wysoką inflacją, rosnącymi cenami czy sytuacją geopolityczną – wojną w Ukrainie – mają wpływ na decyzje wakacyjne Polaków. Zdecydowanie największy wpływ ma inflacja i rosnące ceny usług – aż 66% badanych przyznało, że ma to dla nich znaczenie. Również wojna w Ukrainie i ryzyko zakażeń COVID nie pozostają bez znaczenia. Jakie decyzje podejmują Polacy w związku z tym?

Najwyższy odsetek badanych przyznał, że w związku z powyższymi czynnikami zostają na wakacje w Polsce. Niemal co piąty wybierze tańsze kierunki wakacyjne, a 17% szuka tańszych opcji noclegowych. Warto zauważyć, że poszukiwania tańszych opcji wakacyjnych są szczególnie popularne (24%) wśród przedstawicieli najmłodszej badanej grupy wiekowej (od 18 do 24 lat)

Co dziesiąty Polak deklaruje, że w ogóle zrezygnuje z wyjazdu wakacyjnego. Nieco bardziej skłonne do rezygnacji z wakacji są osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej (od 45 do 65 lat) – 12%.

Wyniki badania pokazują, że Polacy chcą ruszyć za granicę na wakacje, nawet mimo różnych czynników niesprzyjających, takich jak inflacja. Przez ostatnie dwa lata czynnikiem ograniczającym wyjazdy zagraniczne był Covid i związane z nim obostrzenia. Obecnie takim czynnikiem z pewnością jest inflacja, ale jak widać duża część osób mimo tego planuje udać się za granicę. Oczywiście pozostaje kwestia cen w turystyce krajowej – branża turystyczna próbuje zrekompensować sobie straty z ostatnich dwóch lat, przez co ceny są też wysokie. Nie jest to do końca właściwa strategia, bo być może lepiej jest przyciągnąć mniej zamożnego turystę polskiego niż żadnego. Tym bardziej, że Polska jako kraj zlokalizowany blisko linii frontu może turystycznie ucierpieć z powodu odpływu turystów zagranicznych. Warto pamiętać, że tę lukę mogą wypełnić Polacy, pod warunkiem otrzymania dobrej oferty – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane od 13 do 20 kwietnia 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1019). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.