+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Mimo, że 85% Polaków deklaruje, że interesuje się filmem, to aż 52% przyznaje, że w ciągu ostatniego roku nie było w kinie. Na ten stan rzeczy mają wpływ dwa czynniki – pandemia, która spowodowała, że Polacy odzwyczaili się od chodzenia do kin oraz rozwój platform streamingowych, z których korzysta już 66% badanych – tak wynika z badania zrealizowanego wspólnie przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską, prof. UEW z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tylko 29% Polaków przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy była w kinie, znacznie wyższy jest odsetek tych, którzy w kinie nie byli w ciągu ostatniego roku (52%). Do kina stosunkowo najczęściej chodzą ludzie młodzi (od 18 do 24 lat) – 39% respondentów z tej grupy wiekowej deklaruje, że było w kinie w ciągu ostatnich trzech miesięcy do momentu realizacji badania.

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW, 04.2022

Dlaczego Polacy rzadziej chodzą do kina?

Trzy główne przyczyny to odzwyczajenie, korzystanie z platform streamingowych oraz zbyt drogie bilety. Niektórzy zwracają również uwagę na brak atrakcyjnych filmów i kwestie związane z COVID-19, czyli wcześniejszą konieczność noszenia maseczek i na obawę przed zarażeniem.

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW, 04.2022

Jakie cechy platform streamingowych są szczególnie doceniane przez badanych i powodują, że wybierają oni platformy a nie seans w kinie?

Pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę badani jest fakt, że chodzenie do kina wymaga wcześniejszego zaplanowania (57%). Niemal połowa (47%) jest z kolei zdania, że chodzenie do kina stało się dla nich zbyt drogie. Warto zwrócić uwagę, że zaledwie nieco ponad jedna czwarta respondentów zwraca uwagę na wielkość ekranu i uważa to za zaletę kina. Również w mniejszości są osoby, które są zdania, że oferta platform streamingowych bardziej przypomina ofertę multipleksów niż kin studyjnych czy też, że na platformach znaleźć można wyłącznie filmy dostarczające prostej, mało ambitnej rozrywki.

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW , 04.2022

Wygląda na to, że główną zaletą platform streamingowych jest swoboda wyboru, elastyczność i szeroka oferta filmów. 75% badanych docenia fakt, że platformy streamingowe dają im możliwość dowolnego ustalenia czasu i miejsca oglądania filmów, a 71% docenia opcje wyboru bardzo dużej liczby filmów i seriali. Ponad połowa badanych przyznaje, że platformy straemingowe zastąpiły w ich przypadku oglądanie filmów w telewizji (59%), w kinie (56%), a dla 55% stało się to czymś niemalże codziennym.

Z platform streamingowych korzystają respondenci w zasadzie w każdym wieku (badane były osoby od 18 do 65 roku życia). Im młodsi respondenci, tym korzystanie z platform wzrasta.

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW, 04.2022

Wirtualizacja uczestnictwa w kulturze jest immanentnie związana z powstawaniem nowych modeli biznesu, opartych na synergii ludzkiego talentu i nowych technologii. Procesy te zostały przyspieszone pandemią koronawirusa. Dotyczy to zwłaszcza platform streamingowych, które w okresie pandemii Covid-19 zwiększyły tempo pozyskiwania nowych klientów. – komentuje dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW.

Chociaż platformy streamingowe znacząco zmieniły funkcjonowanie branży produkcji i dystrybucji filmowej, to jednak należy zauważyć, że powstawanie nowych form i praktyk uczestnictwa w kulturze nie eliminuje w pełni wcześniej ukształtowanych zwyczajów i zachowań uczestników kultury. Widzowie chodzili do kina w erze telewizji, a później VHS, czy DVD. – dodaje ekspertka.

Z punktu widzenia kin istotne jest zadbanie o unikalną ofertę filmów i premier. Jest to tym istotniejsze, że wywołane pandemią Covid-19 zmiany w branży filmowej wiążą się z tym, że pandemia przyczyniła się do rozwoju produkcji filmów przeznaczonych do eksploatacji w Internecie jako na pierwszym polu eksploatacji. – podsumowuje dr hab. Magdalena Sobocińska, prof.  UEW.

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online, na epanel.pl (N=676). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS dla populacji Polaków w wieku 18-65 lat.