+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Rośnie grupa Polaków pozytywnie nastawiona do szczepień. Co piąty Polak deklaruje, że chce się zaszczepić na grypę. To czterokrotnie więcej niż zaszczepionych osób
w zeszłym roku. Co piaty Polak w trakcie pandemii zmienił również swój stosunek do szczepień na bardziej pozytywny. Niemal połowa z nas bardziej obawia się obecnie infekcji górnych dróg oddechowych niż przed pandemią –
 wynika z badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ARC Rynek i Opinia.

Co piąty Polak (19%) przyznaje, że jego stosunek do szczepień zmienił się w trakcie pandemii na bardziej pozytywny, zaś 8% – na bardziej negatywny. Opinie na pozytywne zmieniły zwłaszcza osoby z najstarszych grup wiekowych – powyżej 55-tego roku życia, które i tak miały wcześniej bardziej pozytywne nastawienie do szczepienia się. Najwyższy odsetek osób negatywnie nastawionych do szczepień jest w grupie wiekowej 45-54 lata.

Rok temu około 5% Polaków zaszczepiło się na grypę. Z deklaracji tegorocznych wynika, że w tym roku chciałby się zaszczepić 21% badanych. Co więcej, aż 25% nie podjęło jeszcze decyzji w tym temacie. Oznacza to, że potencjalnie połowa Polaków jest zainteresowana szczepieniem.

Aż 44% respondentów w czasie pandemii bardziej obawia się zachorować na infekcje górnych dróg oddechowych niż przed pandemią. 

Co trzeci Polak (32%) przyznaje, że wcześniej, przed pandemią, w sytuacji, kiedy miał jakąś infekcję, przychodził do pracy. W trakcie pandemii odsetek ten spadł do 11%.

Polacy pytani o to, jak najlepiej chronić dzieci przed zarażeniem jako pierwsze wskazują noszenie maseczki, a tuż po nim – szczepienie w momencie dostępności szczepionki oraz witaminy. Co piąty Polak uważa, że w żaden sposób skutecznie nie można zapobiegać zarażeniu dzieci.

Tylko mniejszość, 37% respondentów uważa, że szczepionka (w razie dostępności) jest skutecznym sposobem na zapobieżenie zakażeniu koronawirusem. Po raz drugi, mimo upływu trzech miesięcy, licznych doniesień medialnych oraz ogromnego postępu w pracach nad wytworzeniem i badaniem skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19 Polacy nadal uważają, iż skutecznością szczepionka tylko nieznacznie przewyższa stosowanie witamin (33%), i suplementów diety (16%). Dotychczas nie udowodniono skuteczności stosowania suplementów diety i witamin, z wyjątkiem witaminy D, w leczeniu doraźnym i prewencji występowania infekcji dróg oddechowych. Udowodniono, że niedobór witaminy D3 był obserwowany częściej u pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia wirusem SARS-Cov-2. Z tego względu nie tyle przyjmowanie jakiś, bliżej nieokreślonych „suplementów wzmacniających odporność”, ale właśnie witaminy D3 jest po standardowymi środkami DDM (dystans społeczny, dezynfekcja, maska, więcej na powietrzu) jedną z możliwych dodatkowych strategii chroniących przed ciężkim zachorowaniem na COVID-19 – komentuje dr hab. Wojciech Feleszko
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pozytywnym sygnałem jest znacząca redukcja odsetka respondentów przyznających się do przychodzenia do pracy z objawami infekcji dróg oddechowych – przed rozpoczęciem pandemii było to 32%, obecnie już tylko 11%. Prezenteizm wyraźnie wychodzi obecnie z mody. W ostatnich miesiącach Polacy również bardziej obawiają się infekcji dróg oddechowych (44%) niż w czasach przed pandemią – ogólna obawa przed zachorowaniem sprzyja przestrzeganiu zasad sanitarnych, co udowodniono w dotychczasowych badaniach – komentuje prof. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenia własne wskazują, że trudności organizacyjne wywołane przez pandemię nie zniechęcają rodziców do realizowania szczepień ochronnych u swoich dzieci według obowiązującego kalendarza. Co więcej, spotykamy osoby uchylające się dotychczas od szczepień, które starają się nadrobić braki, prawdopodobnie zmotywowane obecną pandemią. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na ogromne zainteresowanie szczepieniem przeciwko grypie. Jedyną przeszkodą dla wielu osób pozostaje niestety wyłącznie brak wystarczającej dostępności takiej szczepionki w Polsce – komentuje dr Ziemowit Strzelczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-23 września 2020 r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CATI (N=1207), na reprezentatywnej próbie pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania oraz województwa.