+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

91% Polaków w wieku 18-65 lat uważa, że ceny w ostatnim czasie skoczyły w górę, szczególne dotyczy to żywności, benzyny, opłat za mieszkanie, gastronomii i materiałów budowlanych. Za główne przyczyny tego wzrostu Polacy uważają chęć przedsiębiorców do odrobienia strat po pandemii, politykę gospodarczą rządu oraz niestabilną sytuację gospodarczą po pandemii. Reakcją badanych na rosnące ceny jest przede wszystkim ograniczenie wydatków poprzez wybór tańszych produktów lub usług albo rezygnacja z nich – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

63% badanych jest zdania, że ceny bardzo poszły w górę, a 28% – że trochę. Co więcej, 81% respondentów spodziewa się dalszych wzrostów cen w ciągu kolejnych miesięcy – odsetek ten jest wyższy (86%) w przypadku respondentów z najmłodszej grupy wiekowej (18-24) oraz z wykształceniem wyższym.

Polacy twierdzą, że główną przyczyną wzrostu cen jest chęć przedsiębiorców odrobienia strat po pandemii (61%) – tak uważają przede wszystkim osoby po 35-tym roku życia (65%). Z kolei młodsi (18-24) najczęściej jako przyczynę wskazują politykę gospodarczą rządu (62%).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 24.06 – 1.07.2021

Badanie szczególnie dostrzegają podwyżki żywności, benzyny oraz opłat za mieszkanie. Ponad połowa twierdzi, że podrożały usługi gastronomiczne.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 24.06 – 1.07.2021

Jaką strategię przyjmują Polacy wobec coraz wyższych cen?

Polacy koncentrują się przede wszystkim na obniżeniu swoich wydatków. Ponad połowa badanych przyznaje, że wybiera tańsze produkty i usługi. 39% z kolei ogranicza konsumpcję jak również korzystanie z niektórych usług. Tylko 16% planuje szukać dodatkowej pracy, a 14% chce poszukać nowej, lepiej płatnej pracy. 7% respondentów planuje iść do pracodawcy po podwyżkę.

Szukanie dodatkowej pracy jest dużo częściej wskazywane przez osoby z najmłodszych badanych grup wiekowych (18-24 i 25-34 lata) – odpowiednio 25% i 23% przedstawicieli tych grup zamierza poszukać dodatkowego źródła zarobku. Z kolei ograniczenie konsumpcji najbardziej jest popularne wśród osób z najstarszej badanej grupy wiekowej (45-65 lat).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 24.06 – 1.07.2021

Rosnące ceny, w połączeniu z ujemnym de facto oprocentowaniem oszczędności, to sytuacja zasadniczo odmienna od tej, do jakiej przyzwyczaili się polscy konsumenci przed ostatnie dekady. Jak wynika z naszego badania, świadomość tych nowych realiów jest powszechna. Przemawia za nią zarówno codzienne doświadczenie weryfikowania własnej siły nabywczej podczas zakupów, jak i obecność tego tematu w mediach. Życie w warunkach inflacji, znane osobom ze średniego i starszego pokolenia, jest doświadczeniem stosunkowo nowym i nieznanym dla osób młodszych, niepamiętających pierwszych lat transformacji rynkowej. Tworzy to atmosferę rosnącej niepewności materialnej oraz sprzyja szukaniu różnych strategii radzenia sobie z nowymi realiami. Pandemia jest z jednej strony uznawana za jeden z powodów tych zjawisk ekonomicznych, z drugiej – wpływa na częściowe zrelatywizowanie reakcji na wysokie ceny w obliczu zagrożeń zdrowotnych i utrudnień w codziennym życiu wynikających z obostrzeń sanitarnych – komentuje Łukasz Mazurkiewicz z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu

Badanie zostały zrealizowane przezARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl). Termin realizacji: 24.06 -1.07.2021 na próbie N=1014, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próby populacji Polaków w wieku 18-65 lat.