+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

95% badanych Polaków jest zdania, że ceny będą dalej rosły, a 69% – że będzie to wzrost dynamiczny. Niemal co trzeci respondent próbuje na różne sposoby podnieść swoje przychody poprzez: szukanie dodatkowej pracy (19%), lepiej płatnej pracy (8%) czy pójście do pracodawcy po podwyżkę (5%). Tylko 14% badanych deklaruje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy otrzymało podwyżkę wynagrodzenia – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Mimo, że ceny towarów i usług rosną od miesięcy, Polakom trudno jest uzyskać podwyżkę. Tylko 14% badanych przyznało, że ich wynagrodzenie w ciągu ostatnich trzech miesięcy wynagrodzenie wzrosło. Co istotne – odsetek mężczyzn, którzy otrzymali podwyżkę jest niemal dwukrotnie wyższy niż odsetek kobiet (19% versus 10%). Patrząc na grupy wiekowe – podwyżkę najczęściej dostawały osoby w wieku 35-44 lat (21%) oraz osoby w wieku 18-24 lat (17%).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17-24.11.2021

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17-24.11.2021

Spośród osób szukających pracy 12% przyznaje, że udało im się zmienić pracę na lepiej płatną.

Komentarz

Z naszego badania wynika, że Polacy w związku ze wzrostem inflacji muszą oszczędzać, z jednej strony dlatego, że rosną ceny, z drugiej – nie rosną ich wynagrodzenia. Zaledwie co szósta osoba dostała w ostatnich miesiącach podwyżkę, co oznacza, że tylko niewielka część Polaków można sobie zrekompensować wzrosty cen wyższymi przychodami. Warto podkreślić, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali częściej mężczyźni niż kobiety. To może wynikać z faktu, że branże, w których jest obecnie największe zapotrzebowanie na pracowników i tym samym większa skłonność do podnoszenia wynagrodzeń, czyli np. branża budowlana, logistyczna czy transportowa są raczej zdominowane przez mężczyzn – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Jak Polacy radzą sobie ze wzrostem cen?

Najczęstszą reakcją jest wybór tańszych produktów czy usług. W pierwszej kolejności ograniczą wydatki na kulturę, gastronomię i turystykę jak również na zakup słodyczy, alkoholu, ubrań czy obuwia. 33% respondentów rezygnuje z niektórych usług, a 32% próbuje zwiększyć swoje przychody.

Ograniczenie konsumpcji dotyczy w największym stopniu najstarszej badanej grupy wiekowej 45-65 lat (41%) oraz osób z wykształceniem wyższym (44%).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17-24.11.2021

Na jakich produktach Polacy zamierzają oszczędzać?

Zgodnie z deklaracjami, Polacy w pierwszej kolejności zamierzają ograniczać swoje wydatki na słodycze, alkohol i ubrania. Zdecydowanie najrzadziej z kolei na paliwo oraz żywność podstawową. Osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej najczęściej deklarują oszczędzanie na poszczególnych grupach produktów, w tym przede wszystkim na kosmetykach (48%), ubraniach (58%), książkach (41%), meblach (50%) czy AGD (44%). Z kolei respondenci z najmłodszej badanej grupy wiekowej zdecydowanie częściej niż pozostali zamierzają oszczędzać na słodyczach (71%).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17-24.11.2021

Patrząc z kolei na ograniczanie korzystania z usług to zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazły się: kultura, gastronomia i turystyka. Wysokie ceny w zasadzie nie wpłyną na korzystanie z prywatnej opieki medycznej i w niewielkim stopniu wpłyną na wydatki związane z edukacją. I tutaj widoczne są pewne różnice w zależności od wieku respondentów. Ograniczanie korzystania z usług stosunkowo w największym stopniu deklarują osoby z grupy wiekowej 35-44 lata, zwłaszcza w takich kategoriach jak: gastronomia (58%), usługi kosmetyczne (44%), fryzjerskie (39%) czy kultura (60%). Nieco częściej niż inni również osoby z najstarszej grupy wiekowej deklarują oszczędzanie na usługach, zwłaszcza na gastronomii (58%) i kulturze (59%).

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17-24.11.2021

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl). Termin realizacji: 17.11 -24.11.2021 na próbie N=1017, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próby populacji Polaków w wieku 18-65 lat.