Wyniki badania WarsawScan 2014

NBS Communiacations ogłosiło wyniki badania WarsawScan 2014 przygotowanego z ARC Rynek i Opinia.

Ósma edycja - opinie inwestorów na temat relacji inwestorskich spółek giełdowych

  • Realizacja obietnic i planów przedstawianych przez zarząd oraz kompetencje osób kierujących spółkami giełdowymi niezmiennie pozostają najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych - wynika z odpowiedzi zarządzających aktywami i analityków, którzy wzięli udział w badaniach jakościowych WarsawScan 2014.
  • Zdecydowana większość uczestników badania WarsawScan 2014 uważa, że przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i odpowiednie komunikowanie z inwestorami mogą zwiększyć wycenę spółki nawet o ponad 10%.
  • LPP, PKN Orlen i Grupa Kęty zostały wskazane jako najlepsze spółki pod względem jakości prowadzonej polityki informacyjnej i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
  • DM mBanku, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, wygrał ranking oceniający jakość przygotowywanych analiz. Na kolejnych miejscach uplasowały się Ipopema Securities i DM BZ WBK.

"WarsawScan przeprowadziliśmy już po raz ósmy ? jest to najstarsze na polskim rynku badanie opinii zarządzających i analityków na temat jakości relacji inwestorskich. Wyniki badania wyraźnie pokazują jak ważne są aktywne relacje z inwestorami, 75% ankietowanych uważa, że dobra komunikacja może zwiększyć wycenę spółki nawet o ponad 10%" - komentuje Anna Krajewska, prezes NBS Communications.

Kryteria oceny atrakcyjności inwestycyjnej firm

Kompetencje zarządu są najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych. Uczestnicy badania właśnie temu spośród 18 wymienionych w ankiecie czynników przypisali najwyższą ocenę (9,1 pkt. w skali od 1 do 10).
 
Kolejne wymieniane czynniki to realizacja dotychczasowych obietnic i planów zarządu (9 pkt.), zysk z podstawowej działalności operacyjnej (8,6 pkt.) oraz jasność strategii rozwoju (5,6 pkt.).

Co warte podkreślenia cztery najważniejsze kryteria brane pod uwagę w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej przez uczestników badania nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego badania WarsawScan, które było przeprowadzone w 2011 roku.

Zdecydowana większość (97%) ankietowanych uznała, że przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i dobra komunikacja z inwestorami mogą wpłynąć na wycenę spółek. Aż 75% ankietowanych (wobec 55% w poprzednim badaniu)  uznało, że utrzymywanie wysokich standardów komunikacji może zwiększyć wycenę spółki nawet o ponad 10%.

Wśród czynników decydujących o ocenie prowadzonych przez giełdowe firmy relacji inwestorskich, za najważniejsze uznane zostały przejrzysta polityka w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (4,9 pkt. w skali od 1 do 5). Na kolejnych miejscach znalazły się komunikacja w sytuacjach kryzysowych lub okresach gorszej koniunktury oraz  zapewnienie równego dostępu do informacji (po 4,6 pkt.).

Liderzy rankingów

W rankingu oceniającym jakość polityki informacyjnej i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego wygrało LPP, które nieznacznie wyprzedziło zwycięzcę poprzedniej edycji badania - PKN Orlen oraz Grupę Kęty.


Aż 59% zarządzających i analityków biorących udział w badaniu WarsawScan 2014 zauważa poprawę jakości komunikacji z rynkiem kapitałowym przez spółki giełdowe, odmiennego zdania jest zaledwie 22%.


W badaniu WarsawScan 2014 ocenie poddana została również jakość analiz sporządzanych przez domy i biura maklerskie. Po raz kolejny najwyższe noty uzyskał Dom Maklerski mBanku. Na kolejnych dwóch miejscach znalazły się Ipopema Securities i Dom Maklerski BZ WBK.

Źródła informacji inwestorów
Trzy najważniejsze w opinii inwestorów źródła informacji to indywidualne spotkania z przedstawicielami spółki (4,8 pkt. na 5), wewnętrzne analizy i badania poszczególnych instytucji (4,7 pkt.) oraz raporty bieżące i okresowe spółek (4,6 pkt.). Media zostały ocenione na 3 pkt. Najmniejsze znaczenie dla inwestorów miały informacje zaczerpnięte z blogów, internetowych forów dyskusyjnych, a także z reklamy (odpowiednio 1,8 pkt. 1,7 pkt. i 1,6 pkt.).

Wśród mediów najbardziej cenione za jakość informacji są agencje informacyjne (4,2 pkt.). Za nimi uplasowały się gazety codzienne (3,5 pkt.) i portale internetowe (3,1 pkt.).

Niemal wszyscy ankietowani inwestorzy i analitycy (co najmniej 95%) zadeklarowali, że regularnie czytają  Parkiet, Puls Biznesu i Rzeczpospolitą. Cały czas mało popularne są tabletowe wydania gazet z których korzysta jedna piąta badanych.

Najpopularniejszymi wśród inwestorów portalami internetowymi na temat notowanych spółek są www.stooq.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

Wśród najpopularniejszych stacji telewizyjnych znalazły się TVN24 BiŚ i Bloomberg TV. Z kolei najchętniej słuchanymi rozgłośniami radiowymi są Radio PiN i TokFM.

Ankietowanych inwestorów pytaliśmy również o serwisy relacji inwestorskich notowanych spółek oraz o narzędzia komunikacji elektronicznej. Za najbardziej przydatne ankietowani uznali zamieszczenie na stronie internetowej aktualnych prezentacji spółki (4,4 pkt.). Jednocześnie zwrócili uwagę, że brak aktualnej prezentacji jest największym mankamentem stron poświęconych relacjom inwestorskim. 

Zdecydowana większość ankietowanych nie wykorzystuje mediów społecznościowych do zdobywania informacji na temat spółek. Jednak prawie połowa uważa, że ich znaczenie w komunikacji na rynku kapitałowym będzie rosło.

Cel i metodologia badania
WarsawScan to badania jakościowe, których celem  jest ocena jakości relacji inwestorskich prowadzonych przez spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Są prowadzone przez NBS od roku 2003. Badania są cennym źródłem wiedzy o oczekiwaniach inwestorów w zakresie komunikacji i informacji niezbędnych w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek.

Badania zostały zrealizowane przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia (partner badania) metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w lutym 2014 r.

W WarsawScan 2014 wzięło udział 63 zarządzających aktywami i analityków reprezentujących fundusze inwestycyjne i emerytalne, instytucje zarządzające aktywami oraz domy maklerskie.


Źródło: NBS Communications 

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)
Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia