Umiarkowana wiara w NATO

Połowa Polaków (53%) uważa, że NATO to organizacja, na której należy oprzeć bezpieczeństwo Polski. 60% badanych twierdzi, że w przypadku zagrożenia Polska uzyska pomoc ze strony NATO, jednak aż co trzeci Polak jest zdania, że w sytuacji konfliktu zbrojnego Polska nie będzie mogła liczyć na żadnych sojuszników. Połowa badanych obawia się ataku terrorystycznego podczas szczytu NATO w Warszawie - wynika z sondażu ARC Rynek i Opinia.

NATO to organizacja, której Polacy ufają najbardziej w kontekście bezpieczeństwa Polski. W znacznie mniejszym stopniu Polacy wierzą w pomoc ze strony Unii Europejskiej. Co trzeci Polak uważa, że powinniśmy liczyć tylko na siebie.

Na czym/ kim powinniśmy opierać bezpieczeństwo naszego kraju? (możliwość udzielenia kilku odpowiedzi)


 

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 6-9.06.2016

Połowa Polaków (51%) uważa, że prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego podczas szczytu NATO w Warszawie jest duże lub bardzo duże. Jednocześnie tylko 36% badanych jest zdania, że polskie służby są w stanie zapobiec zamachowi na terenie kraju.


Czy uważasz, że polskie służby są w stanie zapobiec zamachom terrorystycznym?

 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 6-9.06.2016

Nieco ponad połowa badanych uważa, że należy zwiększać nakłady na wojsko. Tylko 7% respondentów jest przeciwnego zdania.

Które kraje mogą w najbliższym czasie mogą stanowić zagrożenie dla Polski? (TOP 3)


 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 6-9.06.2016

Głównymi zagrożeniami, których obecnie najbardziej obawiają się Polacy są: nagły napływ dużej liczby imigrantów (66%) oraz atak organizacji terrorystycznej (65%).

Komentarz

"Cechą obecnej sytuacji Polski jest to, że - na szczęście - większość zagrożeń związanych z bezpieczeństwem ma, jak dotąd, charakter hipotetyczny. Nie zdarzyło się jeszcze nic, co w sposób bezpośredni stanowiłoby realne zagrożenie, np. napływ imigrantów czy zamach terrorystyczny. W związku z tym percepcja społeczeństwa nie jest oparta na własnych doświadczeniach jak ma to miejsce w społeczeństwach zachodnich. Dla Polaków są to tematy znane głównie z mediów, w których są eksponowane i omawiane. Opinie Polaków są oparte także na własnym rozeznaniu tematu i przekazie rodzinnym. Pokazuje to wynik dla ściany wschodniej - respondenci tam mieszkający, w przeszłości doświadczeni przez dwie okupacje, bardziej sceptycznie podchodzą do potencjalnej pomocy ze strony sojuszników kraju." - komentuje Łukasz Mazurkiewicz, prezes ARC Rynek i Opinia

"Nasze badania pokazują, że Polacy najbardziej obawiają się tego, o czym aktualnie głośno jest w mediach, czyli obecnie napływu imigrantów oraz ataków terrorystycznych. Można się spodziewać, że w okresie szczytu NATO w Warszawie temat zagrożeń wojskowych zajmie pierwsze miejsce w debacie medialnej, a więc w świadomości społeczeństwa. Warto zwrócić uwagę, że temat bezpieczeństwa jest w Polsce stale obecny. Coraz większe jest zainteresowanie młodych ludzi historią, zwłaszcza najnowszą, co powoduje, że mają oni więcej obaw niż osoby ze starszego pokolenia. Podchodzą oni znacznie bardziej sceptycznie do oficjalnych relacji państwowych i jest większe przekonanie, że w razie konfliktu Polacy nie do końca powinni liczyć na pomoc swoich sojuszników. Dodatkowo społeczeństwo obserwuje bezradność Unii Europejskiej wobec np. kryzysu gospodarczego w Grecji czy fali uchodźców, co dodatkowo może wpływać na sceptycyzm wobec sojuszów. Warto podkreślić, że Polacy wyciągnęli wnioski ze zdarzeń historycznych i odrobili lekcję, co oznacza, że nie wierzą bezgranicznie w doskonałość obecnych systemów bezpieczeństwa. Traumy Września 1939 czy Powstania Warszawskiego spowodowały duży realizm w ocenie sytuacji. Owszem wierzymy w sojusze, jednak nie ślepo i z dużą doza realizmu." - dodaje Łukasz Mazurkiewicz

Informacja o badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl) w dniach 6-9.06.2016 na reprezentatywnej (ze względu na: płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania) grupie Polaków, N=931. Respondenci - osoby w wieku 15-55 lat.


ARC Rynek i Opinia już od blisko 25 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze - IriS - realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u.
www.arc.com.pl

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia