RAPORT: ROZCZAROWANIE WYBORCÓW

Instytut ARC Rynek i Opinia przeprowadził w  dniach 18.06 - 24.06.2015 badanie dotyczące rozczarowania wyborców poszczególnymi partiami politycznymi.

Na pytania odpowiadały osoby, które czują się zawiedzione działaniami partii, na którą głosowali w poprzednich wyborach parlamentarnych. Ponadto raport zawiera ocenę liderów PO, wystawioną przez rozczarowanych wyborców tej partii, jak również informację o przyczynach głosowania na Pawła Kukiza.

Pełny raport: Pobierz tutaj

Komentarz do wyników badania wyborców zawiedzionych, ARC Rynek i Opinia, czerwiec 2015


Z naszych badań wynika, że wyborcy są ogólnie rozczarowani polityką i decyzjami politycznymi różnych partii. Partią, której elektorat jest najbardziej zadowolony, jest PiS, natomiast poziom rozczarowania jest wysoki w pozostałych partiach: SLD, PSL-u, Ruchu Palikota czy PO. Nasze badanie pokazuje, że nie tylko partia rządząca jest w największym stopniu narażona na krytykę. Przykładem jest SLD - partia, której aż 85% wyborców wskazuje na rozczarowanie.

Zawiedzeni wyborcy - osoby, które 4 lata temu głosowały na daną partię i się na niej zawiodły. Cześć z nich mimo tego nadal będzie głosowała na tą samą partię, część - jeszcze nie zdecydowała, a część - z pewnością na inną partię.

Przyczyny rozczarowania  wśród wyborców poszczególnych partii - pytanie wielowyborowe
Za najważniejsze błędy PO ich zawiedzeni wyborcy uważają tolerowanie niekorzystnej sytuacji pracowników na rynku pracy. Ponadto, zawiedzeni wyborcy PO sprzed czterech lat czują, że byli lekceważeni przez ostatnie lata, a także, że władza jest bezkarna. 

W przypadku PiS tym, co najbardziej przeszkadzało wyborcom było nadmierne skupienie się na katastrofie smoleńskiej. Ponadto, wyborcy mają zastrzeżenia co do wizerunku Jarosława Kaczyńskiego oraz twierdzą, że partia instrumentalnie wykorzystywała Kościół.

Zawiedzeni wyborcy SLD uważają tą partię za nieudolną, ignorującą problemy ludzi pracy. Ponad połowa ma żal do partii za wystawienie Magdaleny Ogórek jako kandydatki na urząd prezydenta. Niemal połowa respondentów negatywnie ocenia lidera partii - Leszka Millera. 

Głównym zarzutem zawiedzionych wyborców Ruchu Palikota jest brak realizacji któregokolwiek z punktów programowych. Zdaniem wyborców partia wykazała się nieudolnością i brakiem konsekwencji w działaniu.
Wyborcy zarzucają PSL-owi przede wszystkim uległość wobec koalicjanta oraz brak dbałości o interesy mieszkańców wsi.

Przyczyny rozczarowania - podsumowanie
Na nieudolność swojej partii przede wszystkim wskazują wyborcy SLD i Ruchu Palikota.
Afery to zdecydowanie domena PO. Nie oznacza to, że w innych partiach afery nie występowały, jednak rozmiar i liczba afer związanych z partią rządzącą spowodowały, że to jeden z głównych powodów niezadowolenia z działania swojej partii.

Najmniejsze rozczarowanie brakiem spełnionych obietnic jest wśród zawiedzionych wyborców PiSu i SLD. W pozostałych partiach odsetek osób, które uważają, ze obietnice wyborcze nie zostały spełnione jest podobny - około 30%.
Najbardziej kłótliwymi partiami zdaniem zawiedzionych wyborców jest PO i PiS. W pozostałych partiach, zdaniem respondentów problem ten nie występuje.

"Tak wysokie wskazanie takich czynników jak agresja i kłótnie dowodzi, że zarówno wyborcy jednej jak i drugiej partii są zmęczeni walką między tymi ugrupowaniami politycznymi. Społeczeństwo jasno daje znak, że oczekuje merytorycznej rozmowy o konkretnych problemach i propozycjach ich rozwiązań. Co ciekawe, agresja i kłótnie przestały być domeną PiSu, tylko stały się elementem polityki PO. Patrząc na wyniki badania niezadowoleni wyborcy uważają, że to PO zaczyna być większym agresorem niż PiS" komentuje Maciej Gliński z ARC Rynek i Opinia.

Ocena liderów partii PO przez zawiedzionych wyborców PO
Zawiedzeni wyborcy PO stosunkowo dobrze oceniają Ewę Kopacz jako lidera partii. Gorzej oceniane jest piastowanie stanowiska premiera, chociaż i tutaj Ewa Kopacz wypada w oczach zawiedzionych wyborców odrobinę lepiej niż Donald Tusk.

"Ten wynik pokazuje, że problemem dla zawiedzionych wyborców PO nie jest postać pani premier. Może to świadczyć o tym, że problem partii tkwi nie w osobie, lecz w decyzjach podejmowanych przez polityków. Wyborcy PO cechują się racjonalizmem. Odwrócenie się elektoratu nie jest podyktowane emocjami, tylko decyzjami politycznymi partii, na którą głosowali." mówi Maciej Gliński z ARC Rynek i Opinia. 

Ocena samodzielności Andrzeja Dudy
Wyborcy Bronisława Komorowskiego i Pawła Kukiza są zdania, że Andrzej Duda podczas swojej prezydentury będzie wykonywał polecenia Jarosława Kaczyńskiego.

"Osoby, które nie głosowały na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich, w dużej mierze są przekonane, że Andrzej Duda nie będzie samodzielnym politykiem. Co więcej, wyborcy Andrzeja Dudy też są podzieleni - część z nich uważa, że Andrzej Duda będzie samodzielny, jednak nie we wszystkich kwestiach" mówi Maciej Gliński z ARC Rynek i Opinia.

Przyczyny głosowania na Pawła Kukiza
"Połowa wyborców Pawła Kukiza wskazuje na to, że ich wybór był spowodowany chęcią wyrażenia sprzeciwu wobec istniejącego systemu partyjnego. Co ciekawe, osoby głosujące na Pawła Kukiza nie skupiają się na jego programie wyborczym, który się tworzy. Ważne jest dla nich, że Paweł Kukiz jest osobą nową, wiarygodną i nieskompromitowaną. Te cechy Pawła Kukiza podkreślane są zarówno przez osoby, które głosowały na niego w wyborach prezydenckich jak i wśród osób, które planują głosować na jego partię w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że Paweł Kukiz bardzo szybko zdobył swój elektorat - w dużej mierze osoby, które chciały zaprotestować przeciwko obecnym siłom politycznym. Oznacza to, że elektorat ten jest również łatwy do stracenia. Powstaje pytanie, na ile wyborcy Pawła Kukiza będą mu wierni, kiedy już poznają program polityczny jego partii i kiedy Paweł Kukiz niejako z buntownika będzie musiał stać się politykiem" mówi Maciej Gliński z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu:
Zrealizowane przez ARC rynek i Opinia techniką CAWI (ankiety on-line na własnym panelu do badań - epanel.pl). Próba, N=1119 (wyborcy zawiedzeni swoją dotychczasową partią).
Badanie zrealizowano w dniach: 18.06 -24.06.2015.

RAPORT: WIERNOŚĆ ELEKTORATÓW

Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że najwięcej osób zawiedzionych jest wśród wyborców SLD oraz PSL, najmniej - wśród wyborców PiS. PiS ma również największy odsetek wyborców (22%), którzy deklarują, że są bardzo zadowoleni z działań wybranej przez nich partii. Osób bardzo zadowolonych nie ma ani w SLD ani w Ruchu Palikota. Jednocześnie te dwie partie (SLD i Ruch Palikota) oraz PSL mają najwięcej wyborców, którzy są zdecydowanie niezadowoleni z działań swojej partii w ciągu ostatnich czterech lat.

Czy jest Pan/ Pani zadowolony(a) z działań partii, na którą Pan/ Pani głosował(a) w ostatnich wyborach parlamentarnych?

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 8-12.06.2015

Czy w najbliższych wyborach parlamentarnych zamierza Pan/ Pani głosować na tą samą partię, na którą głosował(a) Pan/ Pani w poprzednich wyborach? (Wykresu nie należy traktować jako sondażu przedwyborczego, gdyż dotyczy on wyłącznie stabilności elektoratu w poszczególnych partiach)


Źródło: ARC Rynek i Opinia, 8-12.06.2015

Zgodnie z deklaracjami respondentów, najbardziej ?wiernych? wyborców ma PiS. Jedna trzecia wyborców PO, PSL oraz SLD jeszcze nie zdecydowała, na kogo będzie głosować. Najbardziej licznie wyborcy będą odchodzili od partii: Ruch Palikota, SLD oraz PSL.

Komentarz Łukasza Mazurkiewicza, Prezesa ARC Rynek i Opinia:


"Z wyników naszego badania wyłania się klarowny obraz stosunku polskiego społeczeństwa do sceny politycznej. Z wyjątkiem PiS wszystkie pozostałe partie w opinii swoich wyborców zawiodły oczekiwania. Poczucie zawodu wyborców jest najsilniejsze w partiach mających swoje korzenie w poprzednim systemie - SLD i PSL, jak również widoczny jest w przypadku partii rządzącej oraz partii opozycyjnej wyrosłej częściowo na bazie PO (Ruch Palikota). Jest to ta partia, w przypadku której grupa wyborców nie zamierzających udzielać jej dalej poparcia, jest najliczniejsza. Gdyby zbudować ranking stabilności elektoratu to na jego czele stałby PiS, a zamykałby go właśnie Ruch Palikota. Rozczarowanie wyborców zwiastuje wielką zmianę na scenie politycznej, która po raz pierwszy od kilku lat ma szansę gruntownie się przebudować. Warto zaznaczyć, że w elektoracie każdej partii jest dość liczny odsetek osób niepewnych tego, czy poprą swoją dotychczasową partię. Ten stan rozczarowania otwiera możliwości nowym formacjom politycznym, których część już się krystalizuje - zwłaszcza wokół Pawła Kukiza."

Informacja o badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w dniach 8-12.06.2015 na ogólnopolskiej próbie osób dorosłych, N=1013. Metoda badawcza - CATI (wywiady telefoniczne).

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)
Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia