Informacje prasowe 2017/2018

Zawarte na stronie fragmenty badań instytutu ARC Rynek i Opinia mogą być wykorzystywane tylko z podaniem źródła i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.
Portale specjalistyczne najbardziej wiarygodne

12.07.2018

Portale specjalistyczne, fora dyskusyjne oraz portale ogólnoekonomiczne to, zdaniem internautów, miejsca, gdzie najlepiej szukać wiarygodnej informacji na temat produktów i usług. Z kolei miejsca, co do których respondenci mają najmniejsze zaufanie w kontekście wiarygodności prezentowanych produktów i usług to portale plotkarskie, Facebook oraz telewizja publiczna. Najbardziej ufne wobec wszelkich mediów są osoby najmłodsze - do 24-ego roku życia - tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Gdzie najlepiej prezentować swoją ofertę, aby trafiła ona do odbiorców i była postrzegana jako wiarygodna? Zdecydowanie na portalach specjalistycznych, na forach dyskusyjnych oraz na portalach ogólnoekonomicznych.

Spośród najpopularniejszych social mediów (youtube, Facebook, Instagram) najbardziej wiarygodne dla respondentów są treści na youtube. Co piąty respondent ufa treściom produktowym na Facebooku i na Instagramie. W przypadku youtube na tak dobry wynik ma wpływ opinia osób najmłodszych - odsetek osób do 24 roku życia ufających temu kanałowi jest niemal dwukrotnie wyższy niż w przypadku osób po 35-tym roku życia.

Radio publiczne jest, pod względem wiarygodności, wyżej notowane pod względem treści na temat produktów czy usług niż telewizja publiczna. Również telewizja prywatna ma wyższą pozycję od telewizji publicznej. Zdecydowanie najmniej wiarygodne ze wszystkich mediów są portale plotkarskie.
 

Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj-czerwiec 2018

Patrząc na wiek respondentów wyraźnie widać, że osoby najmłodsze częściej deklarują zaufanie wobec informacji pojawiających się w mediach na temat produktów i usług. W ich przypadku poziom zaufania jest wyższy w stosunku do wielu mediów. Dużo bardziej niż dla innych grup wiekowych są dla nich wiarygodne takie źródła jak np. blogi i vlogi, portale wielotematyczne, radio publiczne, kanały na youtube, prasa drukowana, Facebook oraz Instagram. W najmłodszej grupie wiekowej wśród najbardziej godnych zaufania mediów nie ma ani telewizji publicznej ani komercyjnej. Również nie pojawia się radio komercyjne, natomiast radio publiczne jest na wysokiej szóstej pozycji.


 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj-czerwiec 2018

Osoby ze starszych przedziałów wiekowych są mniej ufne niż najmłodsi odbiorcy treści. Wśród 10 mediów, którym można zaufać pod kątem rzetelności informacji o usługach i produktach znalazła się np. telewizja prywatna, nie znalazła natomiast telewizja publiczna. U osób powyżej 35-tego roku życia w pierwszej dziesiątce nie pojawia się Facebook.

 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj-czerwiec 2018


 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj-czerwiec 2018

 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj-czerwiec 2018

Z analizy zestawiającej poczucie wiarygodności informacji przedstawianych w danym medium a częstotliwości korzystania z niego wyłaniają się cztery grupy:

1. Media, z których korzysta się najczęściej, ale też treści dotyczące produktów i usług w nich zamieszczane budzą wątpliwości. Do tej grupy należą Facebook, Instagram i telewizja publiczna.
2. Media, z których korzysta się najczęściej i prezentowane w nich treści budzą mało wątpliwości. Do tej grupy należą: telewizja komercyjna i radio komercyjne.
3. Media, z których korzysta się rzadziej, a publikowane w nich treści nie budzą wątpliwości. W tej grupie znalazły się: portale specjalistyczne, portale ogólnoekonomiczne oraz prasa drukowana.
4. Media, z których korzysta się rzadziej, a publikowane w nich treści budzą wiele wątpliwości. W tej grupie jest tylko jeden typ mediów - portale plotkarskie.

Przy planowaniu mediów podstawowym czynnikiem wyboru jest zasięg. Z tego punktu widzenia na przykład telewizja zawsze dominowała w starszych grupach wiekowych. Drugim czynnikiem przy planowaniu kampanii, czynnikiem jakościowym, jest wiarygodność. Nasze wyniki pokazują, że media różnią się między sobą istotnie właśnie pod względem wiarygodności, co z kolei może mieć wpływ na odbiór emitowanych w tych mediach reklam. Z tego punktu widzenia portale specjalistyczne są zwycięzcą naszego rankingu, bo gwarantują wiarygodność. Wyraźnie widoczne są różnice między pokoleniami Z a pokoleniem Y. Na przykład do treści na youtube dużo większe zaufanie mają najmłodsi respondenci. Ta utrata zaufania do mediów może być pochodna różnych doświadczeń osób ze starszych grup wiekowych, które być może niejednokrotnie spotkały się z brakiem rzetelności w mediach, co nastawiło ich sceptycznie. Są to też osoby, które pamiętają czasy komunizmu, kiedy media służyły celom propagandowym. Te czynniki mają wpływ na postrzeganie mediów - komentuje dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu
Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online) w okresie od maja do czerwca 2018 roku na próbie polskich internautów w wieku od 15 do 65 roku życia (N=1249).Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)
Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)
Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia