Polacy są jednym z najmniej zadowolonych społeczeństw z systemu opieki zdrowotnej. Jako główne źródło problemów najczęściej wskazujemy nieodpowiednie zarządzanie publiczną służbą zdrowia. Jednocześnie od 2004 roku wzrosła liczba Polaków, którzy popierają sposób działania polskiego rządu w kwestii służby zdrowia – z 6% w 2004 roku do 18% w 2011 roku. Podobnie jak mieszkańcy zdecydowanej większości krajów, preferujemy finansowanie opieki zdrowotnej z pieniędzy publicznych niż z prywatnych – wynika z badania „Global Health Survey 2011” przygotowanego przez międzynarodowe stowarzyszenie agencji badawczych IRIS, którego przedstawicielem w Polsce jest ARC Rynek i Opinia.
 
Polacy znaleźli się razem z Grecją na piątym miejscu wśród 28 krajów na całym świecie jako jedna z narodowości najczęściej krytykujących system opieki zdrowotnej. W Europie bardziej krytyczni od Polaków są jedynie mieszkańcy Rumunii oraz Ukrainy. Od 2004 roku, kiedy została zrealizowana pierwsza fala międzynarodowego badania IRIS dotyczącego zdrowia, liczba osób zadowolonych z polskiego systemu opieki zdrowotnej wzrosła nieznacznie - z 7% do 12%.
 
Poziom zadowolenia z systemu opieki zdrowotnej w Europie
Źródło: Global Health Survey 2011, IRIS (International Research Institutions), ARC Rynek i Opinia, październik 2011
 
Jako najczęstsze źródła problemów wskazywane są: brak odpowiedniego zarządzania oraz niedostateczne finansowanie służby zdrowia. W Polsce odsetek ankietowanych krytykujących zarządzanie systemem ochrony zdrowia był jednym z najwyższych na świecie i wynosił 74%. Znacznie rzadziej (24%) Polacy wskazywali drugie główne źródło problemów - niedostateczne finansowanie służby zdrowia.
 
Respondenci krytykujący sposób zarządzania publiczną służbą zdrowia na świecie
Źródło: Global Health Survey 2011, IRIS (International Research Institutions), ARC Rynek i Opinia, październik 2011
 
Polacy nie tylko negatywnie postrzegają zarządzanie służbą zdrowia. lecz również nie mają pewności, czy wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej będą zawsze dostępne w Polsce wtedy, gdy będą ich potrzebowali (tylko 12% ankietowanych odpowiedziało twierdząco – najniższy odsetek w państwach europejskich). Ponadto, niewielu respondentów uważa, że Polska oferuje usługi medyczne tym, którzy naprawdę tego potrzebują (14%). Jednocześnie najwięcej osób zdaje się wierzyć w rozwój medycyny i produktów farmaceutycznych – 27% Polaków twierdzi, że rozwój tych dziedzin pozwoli w przyszłości rozwiązać wszystkie problemy zdrowotne, w obliczu których stoi dzisiaj nasz kraj.
 
Mimo fali krytyki w stosunku do publicznych systemów zdrowotnych w zdecydowanej większości krajów, w tym we wszystkich badanych krajach europejskich panuje przekonanie, że opieka zdrowotna powinna być finansowana z pieniędzy publicznych, nie zaś prywatnych. Najbardziej skłonni do finansowania opieki zdrowotnej ze środków prywatnych w Europie są Niemcy (44%).
Z jakich środków powinna być finansowana opieka zdrowotna (kraje europejskie)?
“Podobnie jak w 2004 roku zdecydowana większość Polaków – 74% - uważa, że koszty opieki zdrowotnej powinny być pokrywane ze środków publicznych. Może to być dowodem na to, że Polacy obawiają się, iż w przypadku prywatnego finansowania w sytuacji poważnych chorób i konieczności leczenia szpitalnego, nie byłoby ich stać na leczenie. Z drugiej strony, te wyniki mogą być sygnałem, że mimo niezadowolenia i braku zaufania, Polacy jednak wierzą, że  przy odpowiednim zarządzaniu i finansowaniu publiczny system opieki zdrowotnej może dobrze działać” – mówi Magdalena Lis, ekspertka z ARC Rynek i Opinia.
 
 
 
O badaniu
Global Health Survey 2011 to badanie przeprowadzone w 28 krajach na całym świecie przez instytuty badawcze zrzeszone w sieci Iris (International Research Institutions). Badanie zostało przeprowadzone na populacji 22493 osób dorosłych między sierpniem a październikiem 2011 roku za pomocą różnych metod badawczych: ankiety online, CATI oraz wywiady bezpośrednie. W badaniu wzięły udział następujące kraje: Irlandia, Węgry, Słowenia, Wielka Brytania, Finlandia, Polska, Holandia, Litwa, Grecja, Francja, Rumunia, Niemcy, Turcja, Rosja, Włochy, Ukraina, USA, Chile, Kanada, Kolumbia, Tajlandia, Indonezja, Pakistan, Malezja, Chiny, Indie, Egipt, Australia. W Polsce badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na grupie 812 respondentów.
 
Health Perceptions around the Globe 2004 - pierwsza fala międzynarodowego badania sytuacji zdrowotnej,  przeprowadzonego w 23 krajach na całym świecie przez instytuty badawcze zrzeszone w sieci Iris (International Research Institutions)

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)
Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia