Wybierając kartę kredytową Polacy kierują się znacznie częściej dobrymi doświadczeniami z bankiem niż jego ofertą w tym zakresie. W samej ofercie najistotniejszy jest długi bezodsetkowy okres spłaty zadłużenia. Ponad połowa posiadaczy kart kredytowych korzysta z nich przynajmniej raz w tygodniu, jednak 40% użytkowników deklaruje, że mogłaby z karty zrezygnować – wynika z badania „Karty kredytowe, zachowania i preferencje klientów” ARC Rynek i Opinia.
 
Najczęstsze przyczyny wyrobienia karty kredytowej w banku

Źródło: Badanie Karty Kredytowe, Zachowania i Preferencje Klientów, ARC Rynek i Opinia, grudzień 2011

 
Idealna karta kredytowa, zdaniem badanych, powinna generować jak najmniejsze koszty użytkowania oraz posiadać cashback. Klienci oczekują również rabatów na zakupy lub usługi. Długi bezodsetkowy okres spłaty zadłużenia został uznany za najbardziej atrakcyjny benefit - oczekiwana długość okresu bezodsetkowego to przynajmniej  62 dni.
 
Najważniejsze elementy oferty

Źródło: Badanie Karty Kredytowe, Zachowania i Preferencje Klientów, ARC Rynek i Opinia, grudzień 2011

 
Świadomość badanych dotycząca właściwości ich kart kredytowych jest stosunkowo niska. Jedynie co trzeci respondent znał faktyczną długość okresu bezodsetkowego - w co piątym przypadku rzeczywisty okres bezodsetkowy jest o 10 dni krótszy niż deklarowany przez respondenta. Ponad 40% badanych stwierdziło, że oprocentowanie ich karty po okresie bezodsetkowym jest niższe niż w rzeczywistości.
 
Blisko 60% użytkowników karty kredytowej uważa, że karta kredytowa zapewnia im bezpieczeństwo. Jednocześnie ponad 40% użytkowników twierdzi, że bez trudu mogłaby z tej karty zrezygnować, zaś blisko połowa respondentów (48%) uważa, że karta kredytowa powoduje, że kupują więcej rzeczy niż wcześniej zaplanują. Ponadto, 34% ankietowanych uważa, że czasami mają poczucie, że karta kredytowa stanowi dla nich znaczne obciążenie finansowe. Badani rzadko korzystający z karty nie widzą potrzeby użytkowania jej w trakcie codziennych zakupów. Co siódmy obawia się trudności ze spłatą zadłużenia.
 
„Nasze badanie pokazuje, że karta kredytowa budzi w Polakach sprzeczne odczucia i ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Z jednej strony obserwujemy od 2009 roku systematyczny spadek liczby kart kredytowych na polskim rynku, wynikający w dużej mierze z podwyższonych wymogów przyznawania kart kredytowych oraz likwidowania przez banki kart „nieaktywnych”. Z drugiej zaś – wartość wszystkich transakcji dokonanych przy użyciu karty kredytowej systematycznie rośnie. Ponadto, widoczny jest trend płacenia kartą kredytową również za tańsze usługi i zakupy, gdyż wartość pojedynczych transakcji jest niższa niż jeszcze kilka lat temu”  – mówi Michał Kuś, ekspert z ARC Rynek i Opinia.
  
O badaniu
Badanie Karty Kredytowe, Zachowania i Preferencje Klientów stanowi odpowiedź na potrzeby informacyjne związane z postrzeganą atrakcyjnością, poziomem satysfakcji i oczekiwaniami konsumentów w obszarze kart kredytowych. Badanie przeprowadzono w dniach 29.11 – 15.12.2011, na próbie N=600. Badanie zrealizowano metodą CAPI. Wywiady przeprowadzono w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców, przy czym przeważającą część próby stanowili respondenci z miast powyżej 200 tys. mieszkańców.

 

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia