Wyniki badania ARC Rynek i Opinia zrealizowanego dla firmy SIA i przedstawionego podczas konferencji:

PRZYSPIESZENIE ZMIAN W PŁATNOŚCIACH, 29 września 2015 roku


CO POLACY SĄDZĄ O WSPÓŁCZESNYCH SPOSOBACH PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH?


Poniżej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy SIA dotyczącego podejścia Polaków do płatności bezgotówkowych oraz ich opinii na ten temat. Okazją do zaprezentowania wyników badania była konferencja poświęcona przyszłości sektora płatności w Polsce.

  • Spośród różnych dostępnych opcji płatności bezgotówkowych badani najczęściej (41%) wymieniają płatności zbliżeniowe jako nowoczesną metodę dokonywania płatności dostępną na polskim rynku.
  • Dla 55% respondentów szybkość i oszczędność czasu stanowią najważniejsze wartości kojarzone z e-płatnościami.
  • Dla 56% badanych łącznie obecność innowacyjnych rozwiązań w ofertach banków to sprawa bardzo lub raczej ważna.
  • W kwestii oceny poziomu bezpieczeństwa, 15% badanych przyznało, że osobiście zna ofiary oszustwa w związku z płatnościami elektronicznymi, przy czym zdaniem 24% respondentów to poszkodowana osoba, przez swoją lekkomyślność lub zaniedbanie, znalazła się w takiej sytuacji.
  • Prawie 75% badanych chciałoby płacić kartą w urzędach administracji publicznej.

Pod względem oceny nowoczesności, spośród innych znanych na polskim rynku metod bezgotówkowego płacenia to płatności zbliżeniowe są najczęściej wymieniane jak nowoczesne (jest tak zdaniem 41% badanych). Następne w kolejności są płatności poprzez urządzenia mobilne  (najbardziej nowoczesne wg 36% respondentów), a po nich karta płatnicza i przelew internetowy (po 35% w obu przypadkach).

Jednak to, że dany sposób płatności jest uznawany za nowoczesny nie zawsze przekłada się na jego znajomość i częstotliwość używania. Badanie uwydatniło ten kontrast w przypadku takich systemów płatności jak  PayPal, SkyCash, MobilNET (o ile 75% badanych je zna, o tyle zaledwie 14% z nich korzysta) lub płatności poprzez telefon komórkowy z wykorzystaniem technologii NFC (74% respondentów zna ten sposób, ale korzysta z niego tylko 4%). Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku płatności zbliżeniowych i kart kredytowych: wyniki badania wskazują na wyraźną zależność między znajomością tych dwóch sposobów płatności, a korzystaniem z nich na co dzień - 96% respondentów słyszało o płatnościach bezdotykowych i kartach kredytowych, a 82% z nich płaci właśnie w ten sposób, co oznacza wzrost o 9 p.p. wobec wyników zeszłorocznych w zakresie korzystania.

Najbardziej cenioną przez Polaków cechą płatności elektronicznych jest szybkość i oszczędność czasu (zdaniem ponad połowy - 55% - uczestników badania), a korzystanie z nich kojarzone jest z brakiem konieczności noszenia przy sobie gotówki (takie skojarzenie miało 20% badanych). Kolejnym ważnym aspektem płatności bezgotówkowych jest wygoda, na co uwagę zwróciła ponad 1/3 respondentów (35%).
Dalej badanie pokazuje, szczególnie w odniesieniu do bezgotówkowego płacenia za niedrogie zakupy, że prawie 40% badanych spotkało się z odmową przyjęcia płatności kartą, gdy kwota na rachunku za zakupy była niska: to kolejny dowód na to, że jedną z największych przeszkód na drodze dalszej popularyzacji e-płatności są sprzedawcy. Wartości najbardziej kojarzone z płatnościami elektronicznymi to wygoda używania (dla 90% badanych), innowacyjność (43%) oraz bezpieczeństwo (36%).

Gdy tylko pojawia się temat nowoczesnych sposobów płatności, przedmiotem debaty na nowo staje się bezpieczeństwo transakcji. Pod względem bezpieczeństwa różne sposoby płatności ocenione zostały niemal podobnie, np. płatności dokonywane z telefonu komórkowego (gdzie wymagany jest kod autoryzacyjny) lub płatności zbliżeniowe/kartą kredytową. Interesujące dane wynikają z odpowiedzi na postawione respondentom pytanie, czy znają kogoś, kto padł ofiarą oszustwa związanego z e-płatnością: ?tak? odpowiedziało jedynie 15%,  przy czym zdaniem 24% to poszkodowana osoba, przez swoją lekkomyślność lub zaniedbanie, znalazła się w takiej sytuacji.

45% osób biorących udział w badaniu przyznało, że coraz mniej interesuje się nowościami w dziedzinie sposobów płatności, ponieważ wachlarz możliwości jest szeroki. Promowanie kolejnych form płacenia bezgotówkowego będzie napotykało na coraz większe trudności wynikające z dużej konkurencji ? oferta usług na polskim rynku jest już bardzo bogata. Na przykład, na pytanie o atrakcyjność aplikacji Google?a do dokonywania płatności, większość konsumentów wskazała, że nie ma wyrobionego poglądu, czy tego typu aplikacja byłaby dla nich pożyteczna czy też nie.  Z tego powodu wprowadzanie innowacyjnych pomysłów wymagać będzie złożonej komunikacji, ale jednocześnie stanowić będzie dobrą okazję do promowania korzyści wynikających z używania nowoczesnych form płatności.

Prawie 2/3 respondentów zdaje sobie sprawę, że beneficjentami nowoczesnych bezgotówkowych sposobów płatności są zarówno banki jak i klienci. Jeśli chodzi o banki, najczęściej wymienianym elementem jest zysk, ale również promocja samej marki banku. Z punktu widzenia klientów najczęściej wymieniane korzyści to wygoda i szybkość transakcji. Oprócz tego, dla 56% respondentów obecność innowacyjnych rozwiązań w ofercie banków to kwestia bardzo lub dosyć ważna, która może zaważyć o wyborze banku.

W przypadku nowych graczy na rynku znajomość nowoczesnych sposobów płatności nie przekłada się na akceptację klienta: jeśli z propozycją otwarcia rachunku bankowego wyszłaby instytucja niezwiązana z bankowością, oferta ta przyciągnęłaby jedynie 17% badanych, podczas gdy dla 38% - nie byłaby ani atrakcyjna, ani nieatrakcyjna.

Chociaż w ogólnym przekonaniu na rynku jest pełno rozwiązań z zakresu płatności kartowych dla takich firm jak sklepy internetowe, to wyniki badania wskazują, że sytuacja wygląda inaczej w sektorze publicznym. Niemal 75% badanych, którzy nie mieli jeszcze takiej okazji, chciałoby móc płacić kartą w urzędach administracji publicznej. 72% badanych wolałaby właśnie w ten sposób zapłacić mandat drogowy u policjanta, 71% - zapłacić mandat za brak ważnego biletu u konduktora, a 64% -  uiścić podatek dochodowy.


Zapoznaj się z raportem

_________________________________________________________________________________________
Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w dniach 28 sierpnia-9 września 2015 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) wśród należących do epanel.pl osób posiadających internetowe konto bankowe na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 803 Internautów korzystających z bankowości internetowej.
Źródło: Biuro prasowe SIAObraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia