Rośnie odsetek Polaków, którzy w ogóle nie interesują się kulturą. Wynosi on 43 proc. i jest prawie dwukrotnie wyższy niż w roku 2004. Co więcej, nasi rodacy są też coraz mniej zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy na temat zagadnień związanych z kulturą – wynika z najnowszego badania instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia.

Zainteresowanie Polaków kulturą kształtuje się na relatywnie niskim poziomie 28 proc. Obserwowalny jest jednak rosnący odsetek osób, które deklarują, że nie interesują się kulturą w ogóle (43 proc.). Ich udział jest prawie dwukrotnie większy niż w roku 2004.

„Chociaż w roku 2010 uroczyście obchodzono dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, a wiele dużych polskich miast prowadziło działania związane ze staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, to jednak wyniki badania wskazują, iż nie przełożyło się to na wzrost zainteresowania kulturą wśród Polaków” – mówi Aleksandra Brzozowska, badaczka z ARC Rynek i Opinia.

Niepokój budzą wyniki, które mówią, że Polacy nie czują się kompetentni zarówno w zakresie kultury masowej, jak i kultury wyższej. Zaledwie 5 proc. badanych deklaruje, że ma wiedzę na temat kultury masowej, a 2 proc. – kultury wyższej. Co więcej, obywatele naszego kraju są w małym stopniu zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy związanej z kulturą. Dotyczy to zarówno kultury wymagającej od odbiorcy wysokich kompetencji, jak i kultury spełniającej przede wszystkim funkcję rozrywkową. Ponad połowa badanych (56 proc.) wyraża brak zainteresowania poszerzeniem informacji z zakresu tzw. kultury wysokiej, a 47 proc. respondentów w kontekście kultury masowej. Towarzyszy temu rosnący odsetek osób, które same oceniają swoją wiedzę na temat kultury wysokiej oraz kultury masowej jako małą.

Badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAPI) w 3 falach od maja do grudnia 2010 r. na reprezentatywnej próbie N=1218 mieszkańców Polski w wieku 15-65 lat.

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia
Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia