Zdecydowana większość mieszkańców Polski i Litwy uważa, że obydwa kraje jako członkowie Unii Europejskiej powinny się nawzajem wspierać, ponieważ łączą je historia oraz wspólne cele – wynika z badań przeprowadzonych w Polsce i na Litwie przez ARC Rynek i Opinia oraz Spinter Research.

Tylko 19,7 proc. Polaków i 27,2 proc. Litwinów jest zdania, że państwa te powinny działać na własną rękę i szukać własnych celów, poświęcając mniej uwagi wspólnej historii.

W opinii 81,6 proc. polskich respondentów i 72,7 proc. litewskich, politycy z obydwu krajów powinni dążyć do wzajemnego zrozumienia i rozwiązywać nieporozumienia bezinteresownie. Jedynie odpowiednio 18,4 proc. oraz 23,4 proc. badanych uważa, że powinni się oni ściśle kierować własnymi interesami narodowymi.

Dla 57,1 proc. Polaków oraz 39,4 proc. Litwinów stosunki między zwykłymi obywatelami obydwu państw są lepsze niż stosunki polityczne między krajami. Jedynie odpowiednio 7,2 proc. oraz 10,4 proc. badanych uznaje stosunki międzyludzkie za gorsze od stosunków międzypaństwowych.

Zaledwie 14,9 proc. respondentów w Polsce oraz 16,6 proc. na Litwie zgadza się z opinią, że przyczyną sporów między Polską a Litwą są duże różnice między obu narodami. Twierdzenie, że winne temu są historyczne krzywdy, podziela 42,4 proc. badanych Polaków oraz 39 proc. Litwinów.
 
Większość respondentów widzi przyczynę sporów międzypaństwowych w nieprofesjonalnych działaniach polityków i dyplomatów (72,2 proc. Polaków oraz 56,8 proc. Litwinów) oraz osobistych interesach polityków lub partii politycznych (55,2 proc. Polaków oraz 60,4 proc. Litwinów).

10,8 proc. Polaków jest zdania, że polska mniejszość na Litwie traktowana jest przez władze litewskie dobrze, 42,8 proc. jest zdania, że źle, a blisko połowa (46,4 proc.) nie ma w tej sprawie opinii. Co ciekawe, zdaniem aż 62,8 proc. Litwinów mniejszość polska na Litwie jest dobrze traktowana przez funkcjonariuszy tego państwa.

Badanie na Litwie zrealizował instytut Spinter Research metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI) na reprezentatywnej próbie N=1002 mieszkańców Litwy w dniach 26-30 kwietnia 2011 roku. Natomiast w Polsce zostało ono zrealizowane przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia metodą ankiet internetowych (CAWI) na próbie N=511 mieszkańców Polski w dniach 5-9 maja 2011 roku. Obydwie firmy są członkami IRIS, międzynarodowej sieci zrzeszającej instytuty badawcze na całym świecie.

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia
Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia