Polacy a wydatki na zdrowie

95% Polaków jest zdania, że powinni ponosić koszty związane z ochroną zdrowia. Dla 63% respondentów wydatki zdrowotne są bardzo istotne. Jednocześnie 85% Polaków jest przekonanych, że państwo nie dba o ich zdrowie. Zdecydowana większość z nas uważa, że głównym problemem w państwowej służbie zdrowia jest nieefektywny sposób zarządzania. Co piąty Polak chętnie zastąpiłby państwową służbę zdrowia służbą prywatną - wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Polacy są zdecydowanie niezadowoleni z funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Tylko 2% obywateli uważa, że państwowy system opieki zdrowotnej funkcjonuje doskonale, przy czym nikt z grupy wiekowej 60+ nie podzielił tej opinii. Aż 70% badanych uznało, że państwowy system opieki zdrowotnej jest lub zmierza ku stanowi krytycznemu. Przyczynę słabej kondycji służby zdrowia respondenci widzą w nieefektywnym sposobie zarządzania.

 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, grudzień 2015

Tylko co piąty z badanych uważa, że państwo zapewnia jemu i jego rodzinie wysoką jakość usług, kiedy tego potrzebuje. Jednak aż 40% Polaków nie jest w ogóle przekonanych co do tego faktu. 

 


Źródło: ARC Rynek i Opinia, grudzień 2015

Aż 65% badanych jest zdania, że system opieki zdrowotnej powinien być finansowany przez państwo i dochody z podatków, zaś co piąty Polak jest zwolennikiem  prywatnego systemu opieki zdrowotnej. Interesującym wydaje się fakt, że opinia w tej sprawie zmienia się w regularnym, miarowym stopniu wraz z wiekiem - czym starsi respondenci tym bardziej przychylają się ku stanowisku, że to państwo powinno finansować służbę zdrowia i na odwrót - czym młodsi respondenci tym w większym stopniu opowiadają się za finansowaniem opieki z prywatnej kieszeni.  


 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, grudzień 2015

 

 

Źródło: ARC Rynek i Opinia, grudzień 2015

Z naszego badania wynika, że dla Polaków zdrowie jest sprawą priorytetową. Polacy czują się odpowiedzialni za swój stan zdrowia i gotowi są ponosić koszty związane z jego ochroną,  jednak wymagają sprawnego zarządzania publicznym systemem opieki zdrowotnej. Opinie respondentów wskazują na to, że część z nich byłaby skłonna ponosić dodatkowe koszty związane z wizytami u lekarzy pierwszego kontaktu i u lekarzy specjalistów, pod warunkiem, że wizyty te byłyby bardziej dostępne, a jakość świadczonych usług wyższa. Zdecydowanie większą bolączką jest długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty niż u lekarza pierwszego kontaktu. I właśnie do wizyt u lekarzy specjalistów Polacy byliby skłonni dopłacać. Oczywiście taka zmiana byłaby w dużym stopniu niepopularna politycznie, jednak być może w znaczącym stopniu wpłynęłaby na poprawę jakości w publicznej służbie zdrowia - komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl) na reprezentatywnej grupie Polaków (płeć, wiek, wielkość miejscowości), Próba, N= 1261, grudzień 2015.


Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia