Perspektywy funduszy inwestycyjnych

Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego bez posiadania specjalistycznej wiedzy, nowoczesność i perspektywiczność - te zalety funduszy inwestycyjnych doceniają klienci, jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

"Izba korzysta z badań marketingowych, doceniając ich znaczenie. Dzięki nim uzyskujemy informacje pomocne członkom naszej organizacji do podejmowania optymalnych decyzji, co wspiera ich rozwój. To, jak inwestorzy postrzegają nasz rynek, co według nich jest kluczową zaletą, a co należałoby poprawić, to dane, które w rzeczywistości mogą zaważyć o przyszłości niejednej relacji fundusz - inwestor" - mówi dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.

Fundusze inwestycyjne są postrzegane inaczej przez osoby, które z nich korzystają, osoby, które kiedyś z nich korzystały oraz przez tych, którzy jeszcze nie mieli z nimi do czynienia. Klienci obecni i potencjalni w większym stopniu dostrzegają korzyści z uczestnictwa w funduszach. Z kolei respondenci, którzy zrezygnowali z tej formy w dużej mierze zwracają uwagę na swoje negatywne doświadczenia z funduszami. Potencjalni klienci wskazują często na wysoki stopień skomplikowania tego produktu oraz brak bezpieczeństwa.

Jakie są według Pana/i największe zalety obecnie oferowanych funduszy inwestycyjnych? (możliwość wyboru dwóch odpowiedzi)

 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj 2015


Jakie są według Pana/i największe wady obecnie oferowanych funduszy inwestycyjnych? (możliwość wyboru dwóch odpowiedzi)

 
Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj 2015

Klienci TFI nie są dociekliwi: aż 20% z nich nie wie, czy posiadane jednostki uczestnictwa należą do jednego czy do kilku TFI, a niemal co trzeci (29%) - czy może składać zlecenia online. Jednocześnie połowa klientów (48%) interesuje się swoimi inwestycjami w aspekcie wyników, sprawdzając wartość jednostek przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. Za największe zagrożenie klienci uważają brak bezpieczeństwa inwestycji.

"Respondenci, którzy nigdy nie korzystali z funduszy inwestycyjnych postrzegają ten produkt jako skomplikowany, przeznaczony dla osób znających się na finansach. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że aż 46% badanych nie korzystających z funduszy deklaruje, że byłaby zainteresowana taką inwestycją, warto być może zmienić sposób komunikacji tego produktu tak, by przekonać potencjalnych klientów do zakupu. Ważne, by w sposób prosty wyjaśnić sprawy zawiłe, przedstawić zalety tego produktu i możliwości, jakie daje w porównaniu z innymi formami oszczędzania, które obecnie są mało atrakcyjne" - mówi dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Obecni klienci
Z obecnych klientów TFI co czwarty (24%) przyznaje, że zakupił jednostki funduszy inwestycyjnych za namową sprzedawcy. Może to świadczyć o dużej roli sprzedawcy w procesie decyzyjnym, jak również  o intensywnych działaniach sprzedażowych prowadzonych przez TFI.

Niemal połowa klientów TFI (48%) raz w miesiącu lub częściej sprawdza informacje na temat funduszy. Głównym źródłem wiedzy jest strona internetowa TFI (45%). Niemałą rolę w tej komunikacji odgrywają też media ? więcej niż co czwarty respondent właśnie stamtąd czerpie opinie na temat funduszy inwestycyjnych.

Zdania co do obecnego poziomu atrakcyjności funduszy inwestycyjnych są podzielone ? 38% osób posiadających fundusze uważa, że atrakcyjność wzrosła, zaś 31% - że spadła.

Ocena, jaką klienci wystawili TFI to dostateczny plus. Zdaniem klientów nie ma obszarów, w których TFI się wyróżniają, nie ma też takich obszarów, które są zupełnie niezadowalające.

Klienci utraceni
Co trzeci klient (33%), który zrezygnował z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zrobił to z powodu straty, jaką dany fundusz odnotował. Jednocześnie klienci utraceni są nadal perspektywiczni, gdyż aż 78% z nich dopuszcza w przyszłości możliwość korzystania z funduszy inwestycyjnych, przy czym 28% to osoby deklarujące taką możliwość, a 50% - osoby, które nie są pewne, ale nie mówią kategorycznie nie.

Klienci potencjalni
Aż 46% osób oszczędzających rozważało kiedykolwiek inwestycje w fundusze. Najbardziej zachęcającym do skorzystania z usług TFI czynnikiem jest wymierna wartość wyższej stopy zwrotu niż w przypadku innych form inwestycji. Potencjalni klienci wskazują jednak niemal równie często na brak wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych i brak przejrzystości zasad w nich obowiązujących.

Informacja na temat badania

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w maju 2015 roku na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Respondentami byli utraceni, obecni i potencjalni klienci TFI. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów online (CAWI) za pomocą panelu internetowego epanel.pl, należącego do agencji ARC Rynek i Opinia. Próba dobrana została metodą doboru celowego. W badaniu wzięło udział N=500 respondentów.

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)
Zamknij
Jeśli:
  • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
  • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
  • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia