Badania jakościowe

Przeprowadzając badania jakościowe możemy zaproponować Klientom kilka metod badawczych, którymi badanie zostanie zrealizowane:

 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

  • zbieranie informacji od jednej osoby przez specjalnie wyszkolonego moderatora
  • zbieranie informacji w sytuacjach, gdy interakcja grupowa jest przeszkodą w "otwarciu się" osób badanych
  • poznanie specyfiki języka, jakim posługują się badani w odniesieniu do produktu (lub usługi)
  • zbadanie indywidualnych motywacji i zwyczajów konsumenckich
  • starannie dobrani respondenci
  • możliwość podglądu na żywo przez Klienta

  Indywidualne wywiady pogłębione są stosowane w sytuacjach, w których trudno jest zebrać grupę osób badanych, na przykład podczas badania z udziałem specjalistów, osób na wysokich stanowiskach lub wąskiej grupy odbiorców usług/produktów.

  ARC Rynek i Opinia realizuje badania IDI na terenie całej Polski. W Warszawie instytut posiada własne zaplecze techniczne w postaci fokusowni i podglądowi, zaś poza Warszawą instytut wynajmuje profesjonalne studia badawcze.

 • Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)

  • zbieranie informacji od grupy osób
  • dyskusja w gronie 6-10 osób kierowana przez specjalnie wyszkolonego moderatora, według scenariusza badawczego, często z wykorzystaniem technik wspomagających (m.in. pisemnych, plastycznych) oraz projekcyjnych
  • starannie dobrani respondenci
  • dostarcza bogatego materiału badawczego w stosunkowo krótkim czasie
  • pozwala relatywnie szybko uzyskać informacje od większej grupy badanych
  • możliwość podglądu na żywo przez Klienta
  • większa dynamika dyskusji i kreatywność dzięki interakcji grupy

  ARC Rynek i Opinia realizuje badania FGI na terenie całej Polski. W Warszawie instytut posiada własne zaplecze techniczne w postaci fokusowni i podglądowi, zaś poza Warszawą instytut wynajmuje profesjonalne studia badawcze.

 • Badania etnograficzne

  • badanie prowadzone w naturalnym środowisku badanego (dom, praca, sklep)
  • uczestniczenie w życiu badanego bez ingerencji, w miarę możliwości, w bieg zdarzeń
  • synteza kilku technik: obserwacji uczestniczącej, jakościowego wywiadu pogłębionego, analizy przedmiotów, dokumentów i stanów faktycznych
  • obserwacja rytuałów codziennych, co ma istotne przełożenie na wybory konsumenckie
  • badania grup i środowisk zawodowych lub społeczności zamkniętych
  • poznanie zwyczajów, języka, obrzędów
 • Badania jakościowe online

  • badanie przebiegające w sesjach kilkudniowych, dzięki czemu u respondentów nie występuje efekt zmęczenia obserwowany zazwyczaj po dwóch godzinach dyskusji
  • badanie pozwala na zminimalizowanie wpływu grupy na opinie badanych
  • większy komfort i poczucie bezpieczeństwa respondentów ze względu na brak konieczności wychodzenia z domu, przekładające się na większą szczerość wypowiedzi
  • dyskusja rozłożona w czasie daje możliwość modyfikowania prezentowanych materiałów na bieżąco
  • możliwość wzbogacania dyskusji elementami ilościowymi lub większą ilością materiałów do oceny
  • brak barier geograficznych, co przekłada się na niższą cenę badania
  • wykorzystywane dwa kluczowe narzędzia: forum badawcze (Bulletin Board Discussion) oraz dzienniczek respondenta

Obraz polskiego konsumenta

Dane z wybranych badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)

Samochód jest uznawany przez internautów za najbardziej komfortowy sposób podróżowania (68%).

Zainteresowanie boksem wśród Polaków rośnie (Sponsoring Monitor)

Blisko 30% użytkowników bankowości internetowej korzysta również z bankowości mobilnej (Internet Banking Monitor)

Kawiarniom sieciowym przybywa klientów. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób odwiedzających kawiarnie sieciowe wzrósł z 46% do 53%. (Cafe Monitor 2012)

Zwiedzanie ciekawych miejsc to wakacyjny priorytet dla zdecydowanej większości (73%) internautów.

87% internautów przyznaje, że częściej podróżowałaby samolotem po Polsce, gdyby było więcej połączeń między miastami i gdyby bilety były tańsze.

Ponad połowa mieszkańców dużych miast (58%) uważa, że oferta muzeów w Polsce jest atrakcyjna. Muzeum to dla nich przede wszystkim miejsce, w którym można pogłębić swoją wiedzę (54%).

58% internautów przyznaje, że nie zna aktualnego oprocentowania na lokatach.

Niemal połowa internautów (46%) planuje w wakacje uprawiać więcej sportu.

W kawiarniach sieciowych najczęściej wybieramy kawę latte (Cafe Monitor)
Zamknij
Jeśli:
 • Chcesz sprawdzić, który koncept opakowania Twojego produktu najbardziej podoba się klientom
 • Nie masz pewności, czy nowy produkt przyjmie się na rynku
 • Chcesz się dowiedzieć, która koncepcja reklamowa Twojej firmy będzie najlepiej zauważalna
Skontaktuj się z nami!
Zaplanujemy i przeprowadzimy badanie marketingowe dla Twojej firmy.
Kontakt
zapytania@arc.com.pl
22 584 85 00
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, jeśli chciałbyś otrzymywać
na bieżąco aktualne wyniki badań dotyczących różnych branż.
Dane zostały zapisane
Adres e-mail już istnieje w naszej bazie
Łukasz Mazurkiewicz
Zapraszam do współpracy

Łukasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
ARC Rynek i Opinia
ARC Rynek i Opinia